Slider
Föreningen Vitådalen
Alla boende längs Vitådalen från Rörbäck till Dockasberg räknas
som medlemmar. Arbetet i föreningen Vitådalen bygger på de byautvecklingsgrupper som bildats i byarna längs Vitån
Befolkning 31 dec 2016 var 812 innevånare.

FÖRENINGSINFORMATION:
Margaretha Roos, Forshed tel. 0924-620 32
Lars Nilsson, Vitå tel.0924-35040
Staffan Bergman, Högsön tel. 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön tel. 0924-311 24
Kontaktperson: Mats Widgren Vitå e-post
VITÅDALEN
LULEÅ KOMMUN

Folkmängd 2016 i Vitådalen
Förändringar sedan 2015 inom parentes
Jämtön 360 (-3)
Högsön 98 (+2)
Vitå 259 (+11)
Långtjärn 15 (-2)
Övre Vitådalen 80 (+4)
Se mera detaljerad statistik

Folkmängd år 1900 i Vitådalen
Vitån 749
Högsön 290
Jämtön 565
Närliggande byar inräknade.
Övre Vitådalen hade 1934 – 474 invånare

BREDBANDSGRUPPEN
Kontaktpersoner:
Anna Säthergren Högsön
Anna Eriksson Vitå
Torgny Enbom Jämtön
Andreas Hoffsten Hovlös
Anders Johansson Långsel
Mera om Bredbandsgruppen

Områdesgruppen
Jämtön – Niemisel – Persön – Råneå – Smedsbyn – Vitå – Ängesbyn
Områdessamordnare:
Karl-Axel Holmfrid, IFK Råneå
E-post: kansliet@ifkranea.se
Tel: 070-663 09 32


EVENEMANG OKT-DEC

fredag 15 september
PRO Jämtöns surströmmingsfest
Se affischering.
söndag 29 oktober kl 11-15
Hantverksmarknad med mannekänguppvisning
i Vitå Folketshus.
arr. Vitå BK.
Se annonsering.
fredag 8 december
PRO Jämtöns Julfest
Se affischering.
onsdag 13 december
Luciafest i Jämtö Småkyrka
Se affischering.
måndag 25 december
Julotta i Jämtöns småkyrka.

Se hela kalendern