VITÅDALEN – från Rörbäck i söder till Dockasberg i norr

Befolkning 2015  – 800 innevånare.
En ökning från 2014 med 15 personer

Föreningen Vitådalen
Alla boende längs Vitådalen från Rörbäck till Dockasberg räknas
som medlemmar. Arbetet i föreningen Vitådalen bygger på de byautvecklingsgrupper som bildats i byarna längs Vitån

Föreningsinformation:
Margaretha Roos, Forshed tel. 0924-620 32
Lars Nilsson, Vitå tel.0924-35040
Staffan Bergman, Högsön tel. 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön tel. 0924-311 24
Kontaktperson: Mats Widgren Vitå e-post


FRÅN VITÅDALEN
 • Bredbandsläget i södra Råneå älvdal

  I nedre delen av Råneå älvdal, Niemiholm-Orrbyn-Melderstein-Prästholm-Böle, arbetar man för fullt för att förverkliga byarnas fibernät. Det finn dock många gropar på vägen. Till att […]

 • Samrådsdialog den 8 maj 2017

    Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna till samrådsmötet om Utvecklingsplan Råneå. Syftet med detta möte var att redovisa det förslag till utvecklingsplan som […]

 • Jämtö-Vitåbladet nr.1 2017

  Lite i korthet från senaste Jämö-Vitåbladet Sidan 6 Första december badade Vitåskolan isvak En elev säger så här: – Jag kände mig blöt när jag gick ner, men när jag gick upp […]

FRÅN LULELÅ KOMMUN
 • Ingen risk för vattenbrist i Luleå i sommar

  Vattensituationen i Sverige inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier uppger bl.a. Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. I norrbotten är risken för vattenbrist dock låg och Petra Viklund, […]

 • Sunderbyskolan – när två skolor blir en

  Kläppenskolan och Hemängsskolan i Sunderbyn blir från och med årsskiftet en gemensam f-6 skola då alla pedagoger och elever samlas under samma tak – i ”nya” Sunderbyskolan. Barn- och […]

 • Begränsat öppethållande 24 och 26 maj

  I anslutning till kristi himmelfärdshelgen har Luleå kommuns förvaltningar begränsade öppettider. Onsdag 24 maj håller vi öppet till kl 12.00. På fredag 26 maj har Luleå kommuns förvaltningar […]

Folkmängd år 2015 i Vitådalen
Förändringar sedan 2014 inom parentes
Jämtön 363 (+8)
Högsön 97 (+7)
Vitå 247 (-2)
Långtjärn 17 (+1)
Övre Vitådalen 76 (+1)
Se mera detaljerad statistik

Folkmängd år 1900 i Vitådalen
Vitån 749
Högsön 290
Jämtön 565
Närliggande byar inräknade.
Övre Vitådalen hade 1934 – 474 invånare

BREDBANDSGRUPPEN
Du som vill veta mer, behöver hjälp med anmälan eller vara med i bredbandsgruppen – hör av dig!
Kontaktpersoner:
Anna Säthergren Högsön
Anna Eriksson Vitå
Torgny Enbom Jämtön
Andreas Hoffsten Hovlös
Anders Johansson Långsel
Mera om Bredbandsgruppen

Områdesgruppen
Jämtön – Niemisel – Persön – Råneå – Smedsbyn – Vitå – Ängesbyn
Områdessamordnare:
Karl-Axel Holmfrid, IFK Råneå
E-post: kansliet@ifkranea.se
Tel: 070-663 09 32

Föreningarna i Vitådalen

EVENEMANG JUNI-JULI


Tisdag 6 juni
Naturvandring
Följ med till nornans finrum för att se de vackra orkidéerna i blom. Samling 10.00 vid bussgaraget vid Norrabyn i Råneå.
Olle Andersson tel 070 -368 49 64.

tisdag 6 juni kl 13.00
Fotboll div 5 norra
Vitå BK-Parkalompolo
Plats: Vitå IP

lördag 10 Juni Start kl 10.00
Gäddfisketävling i Jämtön

söndag 11 juni
Fiskepremiär
i Metträsket kl 09.

Onsdag 14 juni
Naturvandring
Vi besöker ”Skåpberget” intill Forsträskhed.
Samling 18.00 vid Kvarnåskolan i Niemisel. Olle Andersson tel 070 -368 49 64.

tisdag 20 juni kl 19.00
Fotboll div 5 norra
Vitå BK-GSK/GMFF
Plats: Vitå IP

fredag 23 juni kl 12 -15.
Midsommarfirande
vid badplatsen ”Storåbron” i Vitåfors.
arr. Vitå BK och andra festfixare.

söndag 25 juni kl 11.00
Gudstjänst i Tallbergs kapell
Efter gudstjänsten serveras kyrklunch och kyrkkaffe, auktion, lotterier mm Arr. Gunnarsbyns församling.


lördag 1 juli
Jämtödagen
Utställning, underhållning, försäljning och sommargudstjänst.
Se annonsering.

lördag 1 juli
Fest i Rörbäck, med band.
Se annonsering.

söndag 2 juli kl 12-15
Strömmingsfest i Forshedsgården
Arr. Forsheds Byaförening.

fredag 7 juli
Cafékväll i Högsöns bygdegård.
se annonsering.

lördag/söndag 8-9 juli
Högsödagarna
Se annonser. eller kontakta Anna Säthergren 070-692 20 31.

lördag 29 juli
Fotbollens dag på Vitå IP
Arr. Vitå BK/JAIK.

lördag 29 juli
Sommarfest i Vitå Folketshus
se annonsering.
Arr. Vitå Folketshusförening.

Se hela kalendern