VITÅDALEN – från Rörbäck i söder till Dockasberg i norr

Befolkning 31 dec 2016  var 812 innevånare.
Hösgsön Fastigheter 45 Hushåll 47
Jämtön Fastigheter 161 Hushåll 162
Vitå Fastigheter 128 Hushåll 127
Övre Vitådalen Fastigheter 43 Hushåll 43
Strömsund Fastigheter 41 Hushåll 39
Långtjärn/Heden Fastigheter Hushåll
SUMMA Fastigheter 418 Hushåll 419

Föreningen Vitådalen
Alla boende längs Vitådalen från Rörbäck till Dockasberg räknas
som medlemmar. Arbetet i föreningen Vitådalen bygger på de byautvecklingsgrupper som bildats i byarna längs Vitån

FÖRENINGSINFORMATION:
Margaretha Roos, Forshed tel. 0924-620 32
Lars Nilsson, Vitå tel.0924-35040
Staffan Bergman, Högsön tel. 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön tel. 0924-311 24
Kontaktperson: Mats Widgren Vitå e-post

VITÅDALEN
LULEÅ KOMMUN
Folkmängd 2016 i Vitådalen
Förändringar sedan 2015 inom parentes
Jämtön 360 (-3)
Högsön 98 (+2)
Vitå 259 (+11)
Långtjärn 15 (-2)
Övre Vitådalen 80 (+4)
Se mera detaljerad statistik

Folkmängd år 1900 i Vitådalen
Vitån 749
Högsön 290
Jämtön 565
Närliggande byar inräknade.
Övre Vitådalen hade 1934 – 474 invånare

BREDBANDSGRUPPEN
Du som vill veta mer, behöver hjälp med anmälan eller vara med i bredbandsgruppen – hör av dig!
Kontaktpersoner:
Anna Säthergren Högsön
Anna Eriksson Vitå
Torgny Enbom Jämtön
Andreas Hoffsten Hovlös
Anders Johansson Långsel
Mera om Bredbandsgruppen

Områdesgruppen
Jämtön – Niemisel – Persön – Råneå – Smedsbyn – Vitå – Ängesbyn
Områdessamordnare:
Karl-Axel Holmfrid, IFK Råneå
E-post: kansliet@ifkranea.se
Tel: 070-663 09 32

Föreningarna i Vitådalen

EVENEMANG OKT-DEC

fredag 15 september
PRO Jämtöns surströmmingsfest
Se affischering.
söndag 29 oktober kl 11-15
Hantverksmarknad med mannekänguppvisning
i Vitå Folketshus.
arr. Vitå BK.
Se annonsering.
fredag 8 december
PRO Jämtöns Julfest
Se affischering.
onsdag 13 december
Luciafest i Jämtö Småkyrka
Se affischering.
måndag 25 december
Julotta i Jämtöns småkyrka.

Se hela kalendern