Bredband i Vitådalen

För närvarande för bredbandsgruppen diskussioner med alla inblandade aktörer för att få till en lösning för hela bygden. Då det är stödpengar som är orsaken till denna fördröjning måste denna fråga lösas innan vi kan gå vidare. Målet är att grävning kommer igång våren 2018.

Mer info läggs ut så snart det finns något nytt.
Bredbandsgruppen

Lämna en kommentar