BREDBAND – TRASSEL PÅ FIBERTRÅDARNA

Vi väntar alla på att Zitius projekt i Vitådalen ska komma igång och frågan är om vi väntar förgäves, i alla fall i det kortare perspektivet. Vitådalen är vidsträckt och projektet blir stort, så som denna typ av projekt ofta blir på landsbygden. Därför finns det ekonomiskt stöd att söka via bl.a. Jordbruksverket och Länsstyrelsen för de aktörer som ska dra fiber, detta för att kostnaden för den enskilda medborgaren inte ska bli orimlig.

Problemet är att Luleå kommun/Lunet har sökt och fått ekonomiskt stöd för delar av Vitådalen, trots att de aldrig haft avsikt att bygga mer än de centrala delarna i de största byarna.

Samtidigt som Zitius som säger sig planera att bygga i hela området alltså står utan ekonomiskt stöd. Vad vi förstår har det pågått diskussioner under våren mellan kommunen och Zitius om hur detta ”moment 22” ska kunna lösas, men nu har de inblandade gått på semester och tiden går… Vi kan alltså konstatera att denna fråga tydligen inte är prioriterad. Det tycker vi är väldigt märkligt speciellt som kopparnätet redan har släckts ned i flera byar. Det får en att undra om det är år 2017 eller 1917 vi lever i.

Torgny Enbom

(Lunet AB bildades i början av 2007 i och med en bolagisering av Luleå Energis bredbandsverksamhet.
Bolaget är ett intressebolag som ägs sedan halvårsskiftet 2007 till lika delar av Luleå Energi AB och Lulebo AB.)

Lämna en kommentar