Kategorilista: Bredband

Bredbandsinformation från Vitådalen

BREDBAND – TRASSEL PÅ FIBERTRÅDARNA

Vi väntar alla på att Zitius projekt i Vitådalen ska komma igång och frågan är om vi väntar förgäves, i alla fall i det kortare perspektivet. Vitådalen är vidsträckt och projektet blir stort, så som denna typ av projekt ofta blir på landsbygden. Därför finns det ekonomiskt stöd att söka via bl.a. Jordbruksverket och Länsstyrelsen …

Fortsätt läsa »

Bredbandsläget i södra Råneå älvdal

I nedre delen av Råneå älvdal, Niemiholm-Orrbyn-Melderstein-Prästholm-Böle, arbetar man för fullt för att förverkliga byarnas fibernät. Det finn dock många gropar på vägen. Till att börja måste man nyttja Trafikverkets vägar och där krävs tillstånd med tidsödande handläggningstider. Vid kabeldragningen över älven har man också stött på problem: Sjökabel kräver en miljökonsekvensanalys. Använder man bron …

Fortsätt läsa »

Bredbandsinfo

Nu går vi i väntans tider. Vitådalens bredbandsprojekt är ute för upphandling och anbuden ska vara inne 2/5 till Zitius. Mer information kommer så fort Zitius har gett oss något att berätta. Det är fortfarande möjligt att anmäla sin fastighet för anslutning på fibertillalla.se. Har ni frågor angående inskickade avtal kontakta landsbygd@zitius.com Bredbandsgruppen Vitådalen

Vitådalen går i väntans tider…

Snart går tjälen ur marken, fiberläggningen av byarna börjar. Det är en bra tid nu – att få tillgång till webben. För femton år sedan fanns inte de många möjligheterna att använda webben som vi numera vant oss vid. Den allra första videon som laddades upp på Youtube var Me at the zoo, den 23 …

Fortsätt läsa »

Bredbandsinformation nr.2 2017

INFO FRÅN BREDBANDSGRUPPEN Vi kan med glädje meddela att Zitius nu har bestämt sig för att starta upp byggnationen av fibernät i Vitådalen. Projektledare för projektet blir till att börja med Reinhold Isaksson från Zitius i Umeå. Upphandling av huvudentreprenör kommer att ske inom kort. Så snart huvudentreprenör är vald startas detaljprojekteringen och ett bygguppstartsmöte …

Fortsätt läsa »

Bredbandsinfo nr.1 2017

I nuläget är 352 avtal inskickade och registrerade, det innebär att 125 st inte har skickat in avtalen eller att Zitius inte har hunnit registrera dem. Antalet intresseanmälningar är 477 så om vi får ihop 470 st avtal så ser vi inga hinder för att bredbandsbyggnationen ska bli av. Det som kan ske om många …

Fortsätt läsa »

Nu avvecklas kopparnätet

Den omtalade avvecklingen av kopparnätet blir verklighet. Byarna i södra delen av Råneå älvdal; Orrbyn, Melderstein och Niemiholm förlorar då fast telefoni, Internet och TV via ADSL, nedläggningen sker i maj 2017. Byarna har inget alternativ till kopparnätet då man saknar bredbandsfiber, Projektgruppen Fiber Orrbyn – Prästholm, som har arbetat under 2016 med problematiken har …

Fortsätt läsa »

Bredbandsfiber till Vitådalen

Efter samtal med Zitius har vi fått besked att de är intresserade av att bygga ett fibernät i Vitådalen. De säger att samtliga som har anmält sitt intresse för att ansluta fiber kommer att få ett erbjudande under den närmsta månaden. Ingen regel utan undan tag dock, det finns två tre anslutningar som kommer att …

Fortsätt läsa »

Bredband når allt fler byar

Hur går det med bredbandsutbyggnaden på landsbygden? Svar: Det går framåt även om det på vissa platser är oklart när och hur. 80 procent av alla hushåll i Luleå kommun har redan bredband. Resterande 20 procent ska få det senast 2020. De flesta byar från Ersnäs till Smedsbyn har redan bredband via fiber. Nu är …

Fortsätt läsa »

IT i rutavdraget från 1 augusti 2016

IT-TJÄNSTER De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad. Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler. kringutrustning som stödjer data- …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

Hämta fler inlägg