Årets sista bredbandsinfo


Zitius förprojekteringen är klar och Jämtfiber är utsedd till huvudentreprenör. En ny ansökan om stödmedel är inlämnad till Länsstyrelsen och den är nu ute på samråd. I den nya stödansökan har Zitius lyckats ta fram en mer kostnadseffektiv lösning för projektet genom att bland annat använda befintlig fiber som ägs av Zitius moderbolag Telia och det gör att chanserna för att stödmedel ska beviljas är goda.

Beslut om stödmedel tas av Länsstyrelsen under kvartal 1 2018 och om det faller väl ut så planerar Zitius byggstart till våren. Projektet kommer att ta cirka två år i sin helhet.

Det går alltså framåt men vägen har varit lång. Det är nu nästan två år sedan Föreningen Vitådalen började arbetet med att få bredband till Vitådalen. Under hela denna tid har bredbandsgruppen varit överens om att vi inte bara måste ha en kostnadseffektiv lösning utan en lösning som fungerar för alla i hela Vitådalen, för är det något vi har lärt oss de senaste åren är att vi alla behöver varandra.

Tidigare har intresset för att dra fiber i Vitådalen varit svalt från marknadens aktörer. De centrala delarna av Jämtön, Vitå och Högsön fanns med på listan hos det kommunala bolaget Lunet, men någon lösning för övriga delar fanns inte varken från det kommunala bolaget eller från kommunen.

Föreningen Vitådalen tog då kontakt med Zitius som sade sig vara intresserad av att dra fiber i hela området bara det fanns nog många intresserade. Föreningen Vitådalen bjöd då in alla intresserade i Vitådalen till möten för attinformera om läget och förankra vägvalet, att välja Zitiusframför Lunet. Sedan började ettintensivt arbete för bredbandsgruppen med attsvara på frågor och samla in intresseanmälningar. Intressetförfiber ärstor,totalt har 500 fastigheter gjort intresseanmälan och i norra Vitådalen har hela 80 % av de bofasta anmält sitt intresse.

Under resans gång stod det klart att Zitius inte klarar av att bygga hela Vitådalen utan att få stödmedel beviljade av Länsstyrelsen. Ett problem var då att Lunet redan hade fått stödmedel beviljat för byarna Jämtön, Vitå och Högsön. Något av ett moment 22 hade alltså uppstått.  Bredbandsgruppen har varit aktiv och verkligen försökt påverka händelseutvecklingen och därför har bredbandsgruppen träffat både Zitius, Lunet och Luleå kommuns landsbygdsutvecklare Roger Ylinenpää upprepade gånger. Bredbandsgruppen har även träffat Länsstyrelsens bredbandshandläggare för att få klarhet i hur möjligheterna till stödmedel för projektet ser ut.

Att vi nu är så nära att det blir fiberbyggnationer i hela Vitådalen beror främst på den uppslutning som finns bland Vitådalsborna för att hela Vitådalen ska ha tillgång till bredband via fiber, men också den viljan som har funnits bland de berörda parterna Zitius, Jämtfiber, vårlandsbygdsutvecklare Roger, Lunet och Länsstyrelsen för att komma fram till den bästa lösningen för Vitådalen.

Nu ligger beslutet hos Länsstyrelsen så nu är det bara att hålla tummarna för att stödmedel beviljas så att projektet, som faktiskt täcker 25% av Luleå kommuns yta, äntligen kan starta.

FÖRENINGEN VITÅDALEN OCH BREDBANDSGRUPPEN ÖNSKAR VITÅDALEN ETT GOTT NYTT ÅR!

Vitådalen 2017‐12‐30

Samarbete mellan Luleå kommun och IP-Only för fiberutbyggnad

2 800 hushåll i Luleås landsbygd får nu möjlighet att teckna fiberavtal då kommunen och fiberoperatören IP-Only gör en digital satsning.
– För att nå regeringens och våra offensiva bredbandsmål krävs smarta samarbeten, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun.

Fiberoperatören IP-Only har redan flera stora projekt i norra Sverige, däribland Kalix kommun där man bygger fiber till 39 byar. Fibersatsningen fortsätter nu i Luleå där IP-Only kommer att erbjuda
2 800 hushåll fiberanslutning.

– För att nå regeringens och våra offensiva bredbandsmål krävs smarta samarbeten. När det handlar om komplex fiberutbyggnad är det naturligt med samarbeten mellan kommuner och privata aktörer där båda parternas sammanvägda kunskap blir ovärderlig, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun.

IP-Only har åtagit sig att i samarbete med Luleå kommun genomföra fiberutbyggnad i Råne älvdal, Bjurådalen samt flera byar i sydvästra kommundelen (Klöverträskbygden). Utöver det finns flera landsbygdsbyar som kan bli aktuella enligt IP-Only.
Luleå kommun

Klart för Bredband i Råneå älvdal

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att tilldela kontrakt för bredbandsutbyggnad i Råne älvdal med Niemisel samt Bjurådalen till företaget IP Only Networks som tecknar ett samverkansavtal med kommunen.

I det ingår även att Luleå kommun överlåter sitt projektstöd på 8,2 miljoner kronor till IP Only som har erbjudit att bygga fiber i byarna kring Klöverträsk, hela Råne älvdal till Niemisel samt Bjurådalen till Krokträsk. Utbyggnaden av fiber i de två områdena ska vara klart innan utgången av 2019.

Utöver den kommunala upphandlingen erbjuds hushåll i andra kommundelar anslutning till bredbandsfiber av flera företag som Zitius (Telia), IP Only och Bredbandsbolaget…
Luleå Kommuns hemsida

Arjeplog ska få fiber

Arjeplogs kommun har tilldelats Sveriges hittills största stödfinansiering för utbyggnad av fiber i Sverige.

45 miljoner kronor i statligt bredbandsstöd för att bygga ut fibernätet i kommunen. Det är den största stödfinansieringen av fiberutbyggnad hittills i Sverige.

– Det här kommer att ge Arjeplog en digital infrastruktur där kommunen, invånarna och företagen kan växa. En snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare för att kunna arbeta, leva och bo, inte minst för oss som finns där avstånden är stora, säger Britta Flinkfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande.
SVT

Lunet vässar farten

Under sensommaren 2017 har påbörjats en uppgradering av fibernätet som berör alla Luleås stadsdelar.

Arbetet utförs områdesvis och är planerat att pågå under 2017/2018.
Hertsön ingår i de områden som nu uppgraderas i slutet av 2017.
Vi får tio gånger snabbare nät, från nuvarande 100 MB/s till 1 GB/s.

TJÄNSTELEVERANTÖRER I NÄTET:
AllTele, Banhof, BOXER, Bredbandsbolaget, Bredband2, COM HEM, ownit, Riksnet, Telia, Viasat, T3

Läs mer på Lunets projektsida

Bredbandspengar till Norrbotten

150 miljoner av totalt en miljard ska gå till utbyggnad av bredband i de mest glesbefolkade orterna.

Av de 850 miljoner kronorna (en miljard minus 150 miljoner) har Jordbruksverket föreslagit att sju procent ska gå till Norrbotten. Det är inte beslutat hur stor del av de öronmärkta pengarna som ska gå till länet. Innan de nya pengarna kan sökas ska frågan först hanteras i EU-kommissionen. Senast i vår kan pengarna sökas, gissar Pasi Kemi, samordnare på Jordbruksverket.

– Borde inte större andel än 7-8 procent gå till norrbotten, då vi har mycket glesbygd?
I andra län säger man att man vill lägga mer pengar på sin glesbygd, jag kan inte yttra mig om detta förrän jag sett beslutet och vi har tagit fram ett förslag, säger Pasi Kemi.

Marianne Holmfrid från Prästholm, ordförande för Fiberföreningen i Råneå älvdal, har länge kämpat för att det ska installeras fiber i byarna anslutna till föreningen.

Vad betyder en bra internetanslutning för er?
– Det är livsviktigt. Vi har företag här som är beroende av fiber, eller åtminstone bra internetanslutning, man måste kunna ha kontakt med yttervärlden. Det kommer inga kunder annars, säger hon. Kuriren…

Fiber i Råneå älvdal

Information från Bredbandsgruppen

Bredbandsgruppen jobbar för att fiber i Vitådalen ska kunna bli verklighet våren 2018.
Zitius är fortfarande intresserad av att dra fiber i hela Vitådalen och de har en ansökan om stöd inne hos Länsstyrelsen för hela området. Zitius bedömning är att chanserna är goda att detta stöd ska beviljas, men för att deras stödansökan aktiveras måste Lunet frånsäga sig det stöd de redan blivit beviljade för byarna i Jämtön, Jämtöavan, Högsön och Vitå.


Bredbandsgruppen har även träffat Lunet och Luleå kommuns landsbygdsutvecklare för att diskutera bredband och stödmedel. Lunet har nu sagt sig vara intresserade av att dra fiber från Vitåfors och nedåt i Vitådalen förutsatt att de når 75%s anslutningsgrad. Däremot är de inte intresserade av att dra fiber ovanför Vitåfors eller i Heden och Långtjärn, då de inte kan få ekonomi i det. Även områden med låg anslutningsgrad kan komma att exkluderas.

Förutom att stora områden skulle lämnas utanför fibernätet så anser Bredbandsgruppen att Lunets erbjudande är sämre än Zitius erbjudande på flera punkter, bland annat ingår inte grävningen på egen mark utan det måste bekostas av fastighetsägaren och det kan naturligtvis bli väldigt kostsamt om fastigheten är stor. Det är även viss skillnad på möjliga tjänster och i möjligheten till flexibla abonnemang, även det till fördel för Zitius.

Bredbandsgruppen har avrått Lunet från att i nuläget gå ut med ett erbjudande i Vitådalen eftersom Bredbandsgruppens anser att det bara skulle försena projektet. Bredbandsgruppen fortsätter att hålla kontakt med Zitius, Lunet och Luleå kommun.
Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta oss direkt.

Bredbandsgruppen

Mera om Bredbandsgrupppen

Bredbandsläget i Råneå älvdal

Det börjar närma sig stoppdatum för att teckna fiberavtal i Råneå älvdal.
Föreningen Fiber i Råneå älvdal jagar på alla tveksamma fastighetsägare

Ni som tvekar berätta varför!!!!????” Läs hela inlägget på Facebook
Fiber i Råneå älvdal

Tabellen visar fastigheter med fasta boende (folkbokförda). Därutöver finns kanske intresse från ägare av fritidsus. Anslutningskravet är 60% av fastigheterna (304 avtal)

Böle Fastigheter 93 Hushåll 95
Prästholm Fastigheter 88 Hushåll 90
Orrbyn Fastigheter 110 Hushåll 110
Niemisel Fastigheter 216 Hushåll 219
Summa Fastigheter 507 Hushåll 514
Fastigheter och hushåll i Böle, Prästholm, Orrbyn och Niemisel dec-2016.
Statistik från Luleå Kommun.
(Obs! att Niemisel har 8 flerbostadshus och Orrbyn 19)
BÖLE
Böle småort
Böle landsbygd
Norra Prästholm

PRÄSTHOLM
Södra Prästholm
Prästholm landsbygd
Prästholmsforsen

ORRBYN
Orrbyn by
Ängesträsk
Melderstein
Långtjärn

NIEMISEL
Niemisel småort
Niemisel landsbygd
Niemiholm
Bjurå
Mjöträsk
Niemisels station
Norra Niemisel
Råne Fällträsk
Forsnäs

Konkurrens om kunderna på Bredbandsmarknaden

Bredbandskunderna har guldläge nu, när fiberaktörerna konkurrerar om kunderna men…
Fiberkunderna i Sunderbyn har nu hamnat mitt i en dragkamp mellan två bolag, IP-only och Lunet. Konkurrensen som ska ge konsumenterna bättre villkor, har i stället orsakat huvudbry i grannskapet.

Vitådalen har två bredbandsleverantörer att välja mellan, Zitius och Lunet, där har 100% av kunderna tecknat avtal med Zitius – där är det bara att sätta skopan i marken – om inte men fanns.