Arjeplog ska få fiber

Arjeplogs kommun har tilldelats Sveriges hittills största stödfinansiering för utbyggnad av fiber i Sverige.

45 miljoner kronor i statligt bredbandsstöd för att bygga ut fibernätet i kommunen. Det är den största stödfinansieringen av fiberutbyggnad hittills i Sverige.

– Det här kommer att ge Arjeplog en digital infrastruktur där kommunen, invånarna och företagen kan växa. En snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare för att kunna arbeta, leva och bo, inte minst för oss som finns där avstånden är stora, säger Britta Flinkfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande.
SVT

Lunet vässar farten

Under sensommaren 2017 har påbörjats en uppgradering av fibernätet som berör alla Luleås stadsdelar.

Arbetet utförs områdesvis och är planerat att pågå under 2017/2018.
Hertsön ingår i de områden som nu uppgraderas i slutet av 2017.
Vi får tio gånger snabbare nät, från nuvarande 100 MB/s till 1 GB/s.

TJÄNSTELEVERANTÖRER I NÄTET:
AllTele, Banhof, BOXER, Bredbandsbolaget, Bredband2, COM HEM, ownit, Riksnet, Telia, Viasat, T3

Läs mer på Lunets projektsida

Bredbandspengar till Norrbotten

150 miljoner av totalt en miljard ska gå till utbyggnad av bredband i de mest glesbefolkade orterna.

Av de 850 miljoner kronorna (en miljard minus 150 miljoner) har Jordbruksverket föreslagit att sju procent ska gå till Norrbotten. Det är inte beslutat hur stor del av de öronmärkta pengarna som ska gå till länet. Innan de nya pengarna kan sökas ska frågan först hanteras i EU-kommissionen. Senast i vår kan pengarna sökas, gissar Pasi Kemi, samordnare på Jordbruksverket.

– Borde inte större andel än 7-8 procent gå till norrbotten, då vi har mycket glesbygd?
I andra län säger man att man vill lägga mer pengar på sin glesbygd, jag kan inte yttra mig om detta förrän jag sett beslutet och vi har tagit fram ett förslag, säger Pasi Kemi.

Marianne Holmfrid från Prästholm, ordförande för Fiberföreningen i Råneå älvdal, har länge kämpat för att det ska installeras fiber i byarna anslutna till föreningen.

Vad betyder en bra internetanslutning för er?
– Det är livsviktigt. Vi har företag här som är beroende av fiber, eller åtminstone bra internetanslutning, man måste kunna ha kontakt med yttervärlden. Det kommer inga kunder annars, säger hon. Kuriren…

Fiber i Råneå älvdal

Information från Bredbandsgruppen

Bredbandsgruppen jobbar för att fiber i Vitådalen ska kunna bli verklighet våren 2018.
Zitius är fortfarande intresserad av att dra fiber i hela Vitådalen och de har en ansökan om stöd inne hos Länsstyrelsen för hela området. Zitius bedömning är att chanserna är goda att detta stöd ska beviljas, men för att deras stödansökan aktiveras måste Lunet frånsäga sig det stöd de redan blivit beviljade för byarna i Jämtön, Jämtöavan, Högsön och Vitå.


Bredbandsgruppen har även träffat Lunet och Luleå kommuns landsbygdsutvecklare för att diskutera bredband och stödmedel. Lunet har nu sagt sig vara intresserade av att dra fiber från Vitåfors och nedåt i Vitådalen förutsatt att de når 75%s anslutningsgrad. Däremot är de inte intresserade av att dra fiber ovanför Vitåfors eller i Heden och Långtjärn, då de inte kan få ekonomi i det. Även områden med låg anslutningsgrad kan komma att exkluderas.

Förutom att stora områden skulle lämnas utanför fibernätet så anser Bredbandsgruppen att Lunets erbjudande är sämre än Zitius erbjudande på flera punkter, bland annat ingår inte grävningen på egen mark utan det måste bekostas av fastighetsägaren och det kan naturligtvis bli väldigt kostsamt om fastigheten är stor. Det är även viss skillnad på möjliga tjänster och i möjligheten till flexibla abonnemang, även det till fördel för Zitius.

Bredbandsgruppen har avrått Lunet från att i nuläget gå ut med ett erbjudande i Vitådalen eftersom Bredbandsgruppens anser att det bara skulle försena projektet. Bredbandsgruppen fortsätter att hålla kontakt med Zitius, Lunet och Luleå kommun.
Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta oss direkt.

Bredbandsgruppen

Mera om Bredbandsgrupppen

Bredbandsläget i Råneå älvdal

Det börjar närma sig stoppdatum för att teckna fiberavtal i Råneå älvdal.
Föreningen Fiber i Råneå älvdal jagar på alla tveksamma fastighetsägare

Ni som tvekar berätta varför!!!!????” Läs hela inlägget på Facebook
Fiber i Råneå älvdal

Tabellen visar fastigheter med fasta boende (folkbokförda). Därutöver finns kanske intresse från ägare av fritidsus. Anslutningskravet är 60% av fastigheterna (304 avtal)

Böle Fastigheter 93 Hushåll 95
Prästholm Fastigheter 88 Hushåll 90
Orrbyn Fastigheter 110 Hushåll 110
Niemisel Fastigheter 216 Hushåll 219
Summa Fastigheter 507 Hushåll 514
Fastigheter och hushåll i Böle, Prästholm, Orrbyn och Niemisel dec-2016.
Statistik från Luleå Kommun.
(Obs! att Niemisel har 8 flerbostadshus och Orrbyn 19)
BÖLE
Böle småort
Böle landsbygd
Norra Prästholm

PRÄSTHOLM
Södra Prästholm
Prästholm landsbygd
Prästholmsforsen

ORRBYN
Orrbyn by
Ängesträsk
Melderstein
Långtjärn

NIEMISEL
Niemisel småort
Niemisel landsbygd
Niemiholm
Bjurå
Mjöträsk
Niemisels station
Norra Niemisel
Råne Fällträsk
Forsnäs

Konkurrens om kunderna på Bredbandsmarknaden

Bredbandskunderna har guldläge nu, när fiberaktörerna konkurrerar om kunderna men…
Fiberkunderna i Sunderbyn har nu hamnat mitt i en dragkamp mellan två bolag, IP-only och Lunet. Konkurrensen som ska ge konsumenterna bättre villkor, har i stället orsakat huvudbry i grannskapet.

Vitådalen har två bredbandsleverantörer att välja mellan, Zitius och Lunet, där har 100% av kunderna tecknat avtal med Zitius – där är det bara att sätta skopan i marken – om inte men fanns.

Bredband i Vitådalen

För närvarande för bredbandsgruppen diskussioner med alla inblandade aktörer för att få till en lösning för hela bygden. Då det är stödpengar som är orsaken till denna fördröjning måste denna fråga lösas innan vi kan gå vidare. Målet är att grävning kommer igång våren 2018.

Mer info läggs ut så snart det finns något nytt.
Bredbandsgruppen

Lunet planerar för fiber i Vitådalen

Under 2018 och framåt hoppas vi kunna erbjuda följande områden fiber:

• Vitå, Högsön och Jämtön med omnejd
• Ale
• Gäddvik, mot Bälinge
• Mulön m fl områden runt Bensbyn
• Områden runt sörbyarna
• Fortsatt förtätning av redan utbyggda områden i och omkring utbyggda områden

Vi är övertygade att Luleborna vill fortsätta ansluta sig till ett snabbt, nära, tryggt, lokalt och öppet fibernät med alla stora tjänsteleverantörer. För oss handlar hållbarhet inte bara om ekonomi utan även om våra löften. Vi lovar inte alltid mest för vi vet att ärlighet vinner i längden, och hållna löften skapar trovärdighet och långsiktiga relationer. Lunet har alltid funnits bara för Luleå och kommer alltid att finnas för Luleå.

Lunets hemsida