Nu finns ett stoppdatum för när handeln slutar med kontanter.

24 mars 2023. Det är dagen då kontanter blir irrelevanta i Sverige för att handeln slutar ta emot dem, enligt en kommande studie.

Fem och ett halvt år – sedan är kontanternas saga all. Det deklarerade forskarna Niklas Arvidsson på KTH och Jonas Hedman på Handelshögskolan i Köpenhamn vid ett seminarium anordnat av Handelsrådet.

Inte så att kontanterna är avskaffade så snart – men då kommer de i praktiken inte längre att kunna användas, de tas inte emot längre ute i handeln.

I sin kommande studie har forskarna räknat på vilken tidpunkt som trenden med minskad kontantanvändning och handelns ökade kostnader för kontanthantering kommer till den kritiska punkt så det helt enkelt inte lönar sig för handlarna att ta emot dem längre. Den tidpunkten inträffar den 24 mars 2023 konstaterar de.

– När på dagen är vi inte riktigt säkra på, säger Jonas Hedman.

Computersweden

Förslag till Utvecklingsplan Råneå

Gransking – förslag till Utvecklingsplan Råneå, en fördjupad översiktsplan.

Utvecklingsplan Råneås målsättning är att öka Råneås befolkning och ge plats för bostäder och arbete. Utvecklingsplanen ska även öka möjligheterna till social samvaro och rekreation samt att öka möjligheterna för Råneå att vara ett stöd för hela den norra kommundelen.

Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i program till Vision Luleå 2050, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning. Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen.

Information om utställning
Lämna dina synpunkter

Förslag till mångmiljonspar inom skolan väcker kritik

Sparförslaget på 36,5 miljoner kronor inom skolan och förskolan i Luleå väcker kritik från den
politiska oppositionen.


– Luleå har så pass god ekonomi att vi kan prioritera skolan. Vi har väldigt starka kommunala bolag, det går att ta mer pengar därifrån. Det finns ingen panik alls, Luleå ligger mycket bra till i nationella jämförelser när det gäller vår ekonomi, säger
Miljöpartiets gruppledare Jan Nyberg.

Även Vänsterpartiets gruppledare Nina Berggård är upprörd:
– Det är knapert och tajt och väldigt svårt redan nu. Det är färdigsparat, det går inte att dra ner mer, säger hon.
SR-Norrbotten

Norrbottens modernaste skola

Hemvist istället för klassrum

Patricia Norberg rektor på Tallkronan visar stolt Luleås nya skola, Tallkronan, som kommer att rymma 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Till en början blir det 117 elever från förskoleklass till årskurs fyra som ska börja här.

Eleverna kommer från Furuparkskolan och är barn som bor i området.

–Varje årskurs har ett eget hemvist där barnen har sin trygghet och där de hänger av sig sina kläder, förklarar hon. I dessa hemvisten finns det olika rum för lärande. Rektorn undviker ordet klassrum.
SVT Norrbotten

40 procent av jordens befolkning finns i sociala medier

40 procent av jordens befolkning använder sociala medier, enligt en rapport från Hootsuite och We are Social, publicerad av The Next Web . Enligt rapporten har 3,028 miljarder av den totala mängden människor på 7,524 miljarder minst ett konto på någon social plattform.

Och siffran fortsätter att stiga, sedan april har antalet användare av sociala medier ökat med fyra procent, enligt rapporten. Det betyder en ökning med en miljon användare varje dag.

Flest användare har inte oväntat Facebook, med drygt två miljarder aktiva användare varje månad. Andraplatsen innehas av Youtube (1,5 miljarder användare), följt av Whatsapp och FB Messenger (båda har 1,2 miljarder användare). Kinesiska Wechat hamnar på en fjärde plats, med hela 938 miljoner aktiva användare varje månad.

Norrbottens mediekarta håller på att ritas om

Luleå Gratistidning vann annonsupphandling – men nu måste den göras om
När Luleå Gratistidning som ingår i Norrbotten Gratistidning vann en stor upphandling för Luleå kommuns annonsering tog Norrköpings-ägda Norrbottens media i med hårdhandskarna och anlitade en juristfirma från Stockholm. Nu måste upphandlingen göras om – utifrån teknikaliteter.

– Det här tilltaget visar svart på vitt att Norrbottens mediekarta håller på att ritas om på allvar. Gratistidningarna upplever en renässans när de gamla medieaktörerna monterar ner sin verksamhet. Att det här överklagats innebär att vi blir mer taggade och vi kommer att lämna ett avsevärt starkare anbud än Norrbottens media den här gången också.

Vi har dessutom den stora fördelen att många ser vikten av att jobba med en stark partner med lokalt ägande, inte en där pengarna slussas ut ur länet, avslutar Peder Gidlund […]

Luleå gratistidning

Luleå Gratistidning fortsätter satsa – bättre distribution & tryck från hösten

Från och med vecka 32 kommer Luleå Gratistidning och alla Norrbotten Gratistidnings produkter att tryckas på lokalt ägda Norrans tryckeri i Skellefteå. Samtidigt tas distributionen över av Postnord.

– Det är två starka partners som vi nu väljer att gå över helt till. Vi väljer på det sättet att gå bort från att använda Norrköpings-ägda Norrbottens media för tryck och distribution, säger Peder Gidlund, ansvarig utgivare […]

Luleå gratistidning

Fast mellan två fiberleverantörer

I våras togs möjligheten till bredband via det fasta telefonnätet bort i Vitådalen i Luleå kommun.
Leverantören Lunet har beviljats ett stöd på dryga nio miljoner kronor av länsstyrelsen för att leverera fiberuppkoppling i delar av Vitådalen.

De boende vill hellre ha fiberuppkoppling från leverantören Zitrius, som vill koppla upp fler hushåll och mot en lägre avgift för kunderna. Men Zitrius kan inte få stödpengar för bygget, när det redan beviljats Lunet.

Anna Säthergren bor i Högsön och har svårt att jobba hemifrån utan bredband, även om det går hjälpligt via en mobil uppkoppling. De riktiga problemen, säger hon, finns högre upp i Vitådalen där mobiltäckningen ofta är mycket dålig.

– De som bor där kan inte kalla på ambulans och brandkår. De kan inte ens få tag på grannen.

Mera på SR P4

Dark web

Vad vet du om Dark web?
Är du orolig att dina data flyter omkring på dark web, eller bara allmänt intresserad?
Data stjäls och data säljs. För att veta om din information florerar på internets bakgårdar kan det vara klokt att övervaka dessa kanaler. En inte alltid helt riskfri uppgift. Men det finns verktyg som hjälper dig på vägen.

Det kan vara en god idé att låta någon annan ägna sig åt grävandet. Framför allt på grund av riskerna som följer med att rota runt på den typen av sajter, inte minst utifrån ett juridiskt perspektiv. Då kan det vara tryggare, och mer kostnadseffektivt, att köpa in tjänsten.

Antalet forum växer, men är fortfarande överblickbart bland annat via de här sidorna.
The Reddit DarkNetMarkets Superlist
Deep.Dot.Web List of Dark Net Markets
The Onion subreddit
Hidden Wiki Deep Web Links
Tor Hidden Wiki
Yet another Hidden Wiki

BREDBAND – TRASSEL PÅ FIBERTRÅDARNA

Vi väntar alla på att Zitius projekt i Vitådalen ska komma igång och frågan är om vi väntar förgäves, i alla fall i det kortare perspektivet. Vitådalen är vidsträckt och projektet blir stort, så som denna typ av projekt ofta blir på landsbygden. Därför finns det ekonomiskt stöd att söka via bl.a. Jordbruksverket och Länsstyrelsen för de aktörer som ska dra fiber, detta för att kostnaden för den enskilda medborgaren inte ska bli orimlig.

Problemet är att Luleå kommun/Lunet har sökt och fått ekonomiskt stöd för delar av Vitådalen, trots att de aldrig haft avsikt att bygga mer än de centrala delarna i de största byarna.

Samtidigt som Zitius som säger sig planera att bygga i hela området alltså står utan ekonomiskt stöd. Vad vi förstår har det pågått diskussioner under våren mellan kommunen och Zitius om hur detta ”moment 22” ska kunna lösas, men nu har de inblandade gått på semester och tiden går… Vi kan alltså konstatera att denna fråga tydligen inte är prioriterad. Det tycker vi är väldigt märkligt speciellt som kopparnätet redan har släckts ned i flera byar. Det får en att undra om det är år 2017 eller 1917 vi lever i.

Torgny Enbom

(Lunet AB bildades i början av 2007 i och med en bolagisering av Luleå Energis bredbandsverksamhet.
Bolaget är ett intressebolag som ägs sedan halvårsskiftet 2007 till lika delar av Luleå Energi AB och Lulebo AB.)

Framtidens telefoni.

Nu har nedmonteringen av kopparnätet inletts på den svenska landsbygden.
Den förra sommaren skrev Land om Andreas Hoffsten och Susann Jonsson i den lilla byn Hovlös i Norrbotten. Där fungerar den mobila telefonin nästan inte alls.

– Det är ju fortfarande lika illa men med den skillnaden att nu kan vi inte gå över till grannarna och ringa om det skulle krisa för deras fasta telefon är ju borta, säger Susann Jonsson.


Susann Jonsson är besviken och tycker att man glömmer bort människor som bor i glesbygden.
– Telia kallar ju den här övergången när de nedmonterar fast telefon för framtidens telefoni. Det är så det heter. Det är så det stod på kuverten som alla fick när koppartråden skulle klippas. Framtidens telefoni. Då är ju frågan är framtidens telefoni att du har en fast installerad mobil men du kan inte ringa om du går fem meter från förstukvisten, säger Susann Jonsson.

– Är det framtidens telefoni. Det är ju framtidens telefoni om du bor i glesbygden. Det är ett skämt. En reklambyråslogan som blir en provokation när man vet hur informationsteknologin ser ut i dag. Du ska ju kunna vara var som helst och vara uppkopplad mot hela världen.
Land.se

Video från ett reportage 2016 i Hovlös