Rikti Dockas – Tallberg

Nybygget i Rikti-Dokkas upptogs år 1847 av renägaren och samen Pher Phersson Riktig. Generationerna på gården avlöste varann fram till 1958 då gården övergavs som permanentbostad.
I Skogsvårdstyrelsens regi har byggnaderna renoverats och blivit ett kulturminnesmärke och utflyktsmål. Gården består av flertalet hus, tre boningshus, ladugårdar, bagarstuga, mjölkkällare, bastu, härbre, hölador, tröskloge mm. I storstugan med stort pörte och två kammare samt i Södra gården med rum och öppenspis finns möjlighet till nattlogi en kortare period.
I filmen guidar och berättar Torbjörn Riktig.
TALLBERG
Gudstjänst i Tallbergs kapell med tillhörande auktion, lunch m.m. lockar mycket folk varje midsommar. www.facebook.com/gunnarsbyntv
GRUNDFORSHED
Tre kilometer söder om kapellet i Tallberg ligger byn Grundforshed
Byn ligger i två kommuner då gränsen mellan Luleå och Boden kommuner går rakt igenom byn
Se byn på karta