RÅNEÅ HÄLSOCENTRAL
Hälsocentralen är öppen 8.00-17.00. Tidsbeställning och akuta sjukdomsfall ring 0924-55709 (Call me).
Vid akuta sjukdomsfall vardagar efter 17.00 samt under helger vänder du dig till Jourcentralen Tel. 1177.
Hemsidan

LULEÅ JOURCENTRAL
När din hälsocentral är stängd, vi hjälper dig vid akut sjukdom eller skada. Ring alltid vår rådgivningssköterska före besök och följ instruktionerna. Du kan välja mellan att stå i kö eller bli uppringd av oss. Tel. 1177 Efter stängning når du alltid rådgivningssköterskan.
Hemsidan

FOLKTANDVÅRD
Folktandvården i Luleå består av fem tandvårdskliniker; Bergnäset, Gammelstad, Porsudden, Tandvårdscentalen och Örnäset. I Luleå gäller fritt val av tandvårdsklinik oberoende av bostadsadress. Är du nyinflyttad och har behov av tandvård, ta gärna kontakt med oss.
Hemsidan

VÄSTBERGA VÅRD OCH OMSORGSBOENDE
Västberga ligger vackert beläget i Råneå. Boendet består av 31 lägenheter. Husdjur är tillåtna på detta boende. Enhetschef: 0924-575 48 Adress: Västerlångvägen 1 | 955 31 Råneå
Hemsidan


APOTEKET UTTERN
Klockarvägen 1A | 95531 Råneå
Telefon 0771-450450
Hemsidan

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Hemsidan

Om någon är akut svårt sjuk – ring alltid 112 till SOS-Alarm! Vid misstänkt förgiftning ska du be att få tala med Giftinformationen.

REGION NORRBOTTEN
  • Norra Sverige vill öka regionernas inverkan i framtidens EU

    EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till år 2025 beroende på hur man väljer att agera. I […]

  • Tekniska problem med recept och annat lösta

    Kommunikationsproblemen har bland annat inneburit att recept inte gått att skicka elektroniskt. När recept behövts omgående har läkare kunnat ringa in ordination direkt till apoteket. Apotekens receptsystem har inte varit […]

  • Andra hjärtinfarkten kartlagd

    Högupplöst bild på Ulrica Strömbäck. Ulrica Strömbäck, Luleå tekniska universitet, forskar om personer som drabbas av hjärtinfarkt och är särskilt intresserad av den andra hjärtinfarkten. […]

Spara