Hovlös

Hovlös är den äldsta byn i övre Vitådalen, omnämnd redan 1655 i samband med tillsättande av bårlag. I 1693-års husförhör kallas Hovlös för Hoglös.
Läs mera på Raan.nu/Övre Vitådalen
HOVLÖSSJÖN – EN SKÄRGÅRD I INLANDET
Hovlössjön är Luleå kommuns största insjö och den känns som skärgård. Rakt över från småbåtshamnen ligger den största holmen – Storholmen, en av 27 mindre och större holmar i sjön, tre av dem bebodda. På Storholmen bedrevs tidigare fyra små jordbruk och där fanns också ett missionshus. Missionshuset är numera sommarstuga.
Mannen längs till vänster är okänd. Övriga är Axel Johansson - Einar Nilsson - Enar Johansson - Ragnar NilssonGrammofonmusik i Hovlös på 1920-talet