Kongl. Electriska Telegraf-Werket

1853 på börjar Telegrafverket byggandet av en helt ny infrastruktur som nu avvecklas 164 år senare.
Telegrafverket grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Redan från starten var verket både en myndighet och ett affärsdrivande verk (ett statligt företag med inkomster och egen verksamhet).

1907 delades Sverige upp i sju distrikt för driften av landets telegraf och telefonnät nämligen Malmö (I), Göteborg (II), Norrköping (III), Stockholm (IV), Gävle (V), Sundsvall (VI), Luleå (VII). Till hundraårsjubileet 1953 kortades namnet till Televerket.

1908 Kom telefonin till Vitådalen

Rikstelefon är nu som bäst under uppsättning å linien Strömsund Hvitå. Å linien kommer att inrättas två samtalsstationer, i Högsön hos hemmansägare Helmer Larsson och vid Hvitå mejeri. NorrbottensKuriren

Televerkets Datavision 1979 via telefonnätet och tonvalstelefon. 12 år före www.
Tiden före Internet modem och routrar
Riksarkivet:

Lämna en kommentar