Vitåfors

vitafors.se ligger i viloläge tills vidare

Databasen har krånglat under en längre tid och nu har den kraschat ordentligt.

Därmed har hela innehållet på webbplatsen gått förlorat.
(Alla filer – foton mm. finns kvar på datorn tills den nu kraschar också…)

När jag får tid kommer jag att göra om och göra rätt.
Och se till att ha en backup av databasen!

Filmen visar hur man installerar ordpress
mera om att bygga en hemsida finns på Vitådalens webbstuga