Nu blir det nya tider – med fiber!

1920 Elektricitet från Vitåfors
format_quoteElektriskt ljus stråla nu i byarna Vitå och Jämtön sedan i lördags. Byarna Högsön och Bodön har på grund av ett mankemang med tranformatorerna ännu icke erhållit elektriskt kraft, men snart skola också de ha det. belysningsnätet omfattar åtta transformatorområden förutom Vitåfors,som får likström direkt från kraftstationen , som har en generator om 100 hkr, direkt kopplad på turbinaxeln. Anläggningen är modärn och fungerar alldeles utmärkt. Tidningsnotis i NK

1908 Kom telefonin till Vitådalen
format_quoteRikstelefon är nu som bäst under uppsättning å linien Strömsund Hvitå. Å linien kommer att inrättas två samtalsstationer, i Högsön hos hemmansägare Helmer Larsson och vid Hvitå mejeri.
1853 på börjar Kongl. Electriska Telegraf-Werket byggandet av en helt ny infrastruktur som nu avvecklats 165 år senare.

2018 Bredbandsfiber
Idag 110 √•r senare togs f√∂rsta “spadtaget” f√∂r Vit√•dalens n√§sta stora tekniksteg, fibern√§tet. Ett fibern√§t som kommer att l√§nka samman alla i Vit√•dalen med √∂vriga v√§rlden

Lämna en kommentar

Webbplatsen anv√§nder cookies f√∂r att fungera p√• ett bra s√§tt. Genom att surfa vidare godk√§nner du anv√§ndandet av cookies.