Den digitala infrastrukturen

BREDBAND PÅ LANDSBYGDEN Bredband är en viktig förutsättning för landsbygdens utveckling och överlevnad. Ett av målen i programarbetet för Stads- och landsbygd är att 100 % av hushållen ska ha snabb (100Mbit/s) bredbandsaccess år 2020 Läs mera på Luleå kommuns hemsida»Ett lyft för hela älvdalen, folk kan sköta sina jobb och studier hemifrån. TV, bankärenden, Kontakt … Läs merDen digitala infrastrukturen