FÖRENINGEN VITÅDALEN
Alla boende längs Vitådalen från Rörbäck till Dockasberg räknas som medlemmar. Arbetet i föreningen Vitådalen bygger på de byautvecklingsgrupper som bildats i byarna längs Vitån

Föreningsinformation:
Margaretha Roos, Forshed tel. 0924-620 32
Lars Nilsson, Vitå tel.0924-35040
Staffan Bergman, Högsön tel. 070-355 96 99
Eskil Johansson, Jämtön tel. 0924-311 24
Kontaktperson Mats Widgren

FORSHEDS BYAFÖRENING
Föreningen startade sin verksamhet 1971 då man övertog gamla skolan i Forshed. Bygdegården är den enda lokalen för befolkningen i området och fyller en stor uppgift för bygden. Olika arrangemang drar också hem folket som flyttat från orten.
Kontaktperson: Virve Lantto Telefon 073-031 1563
Adress: Forshed 955 99 Råneå

LÅNGTJÄRN/HEDENS BYAFÖRENING
Kontaktperson: Ralf Lövgren
Tel. 0924-52014

VITÅ BYGDEGÅRDSFÖRENING
Kotaktperson: Greger Gunnarfeldt
Hammars 13 955 96 Vitå | Tel. 070-289 68 20

HÖGSÖNS BYAUTVECKLINGSGRUPP
Gruppen bildades år 1993. Syftet med byautvecklingsgruppen är att bevara byn levande, genom att arbeta för byns utveckling och främja gemenskap bland dess invånare. På det sättet ökar det lokala engagemanget samt inflytandet. Styrelsen kan sedan framföra de förslag som kommer till deras kännedom vidare till kommunen.

JÄMTÖNS FOLKETSHUSFÖRENING
Alla fastboende i Jämtön, Jämtöavan, Rörbäck, Skatan, Lossen och Fårholmen är medlemmar i Folkets Hus-föreningen.
Kontaktperson: Håkan Storelv
Adress: Tjäruholmsvägen 3, 955 92 Råneå
Telefon: 070-673 11 98
E-post: hakan.storelv@hotmail.com