Årets sista bredbandsinfo


Zitius förprojekteringen är klar och Jämtfiber är utsedd till huvudentreprenör. En ny ansökan om stödmedel är inlämnad till Länsstyrelsen och den är nu ute på samråd. I den nya stödansökan har Zitius lyckats ta fram en mer kostnadseffektiv lösning för projektet genom att bland annat använda befintlig fiber som ägs av Zitius moderbolag Telia och det gör att chanserna för att stödmedel ska beviljas är goda.

Beslut om stödmedel tas av Länsstyrelsen under kvartal 1 2018 och om det faller väl ut så planerar Zitius byggstart till våren. Projektet kommer att ta cirka två år i sin helhet.

Det går alltså framåt men vägen har varit lång. Det är nu nästan två år sedan Föreningen Vitådalen började arbetet med att få bredband till Vitådalen. Under hela denna tid har bredbandsgruppen varit överens om att vi inte bara måste ha en kostnadseffektiv lösning utan en lösning som fungerar för alla i hela Vitådalen, för är det något vi har lärt oss de senaste åren är att vi alla behöver varandra.

Tidigare har intresset för att dra fiber i Vitådalen varit svalt från marknadens aktörer. De centrala delarna av Jämtön, Vitå och Högsön fanns med på listan hos det kommunala bolaget Lunet, men någon lösning för övriga delar fanns inte varken från det kommunala bolaget eller från kommunen.

Föreningen Vitådalen tog då kontakt med Zitius som sade sig vara intresserad av att dra fiber i hela området bara det fanns nog många intresserade. Föreningen Vitådalen bjöd då in alla intresserade i Vitådalen till möten för attinformera om läget och förankra vägvalet, att välja Zitiusframför Lunet. Sedan började ettintensivt arbete för bredbandsgruppen med attsvara på frågor och samla in intresseanmälningar. Intressetförfiber ärstor,totalt har 500 fastigheter gjort intresseanmälan och i norra Vitådalen har hela 80 % av de bofasta anmält sitt intresse.

Under resans gång stod det klart att Zitius inte klarar av att bygga hela Vitådalen utan att få stödmedel beviljade av Länsstyrelsen. Ett problem var då att Lunet redan hade fått stödmedel beviljat för byarna Jämtön, Vitå och Högsön. Något av ett moment 22 hade alltså uppstått.  Bredbandsgruppen har varit aktiv och verkligen försökt påverka händelseutvecklingen och därför har bredbandsgruppen träffat både Zitius, Lunet och Luleå kommuns landsbygdsutvecklare Roger Ylinenpää upprepade gånger. Bredbandsgruppen har även träffat Länsstyrelsens bredbandshandläggare för att få klarhet i hur möjligheterna till stödmedel för projektet ser ut.

Att vi nu är så nära att det blir fiberbyggnationer i hela Vitådalen beror främst på den uppslutning som finns bland Vitådalsborna för att hela Vitådalen ska ha tillgång till bredband via fiber, men också den viljan som har funnits bland de berörda parterna Zitius, Jämtfiber, vårlandsbygdsutvecklare Roger, Lunet och Länsstyrelsen för att komma fram till den bästa lösningen för Vitådalen.

Nu ligger beslutet hos Länsstyrelsen så nu är det bara att hålla tummarna för att stödmedel beviljas så att projektet, som faktiskt täcker 25% av Luleå kommuns yta, äntligen kan starta.

FÖRENINGEN VITÅDALEN OCH BREDBANDSGRUPPEN ÖNSKAR VITÅDALEN ETT GOTT NYTT ÅR!

Vitådalen 2017‐12‐30

Lämna en kommentar

Webbplatsen använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du användandet av cookies.