Avgörande datum för Vitåskolan

De kommande veckorna hålls två viktiga möten i Luleå kommun där man behandlar frågan om skolnedläggningar

10 april
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har möte.
Mötet är inte öppet för allmänheten

24 april
Barn- och utbildningsnämnden har möte
15 politiker från olika partier träffas för ett möte som är öppet för allmänheten.
Här tas det slutgiltiga besluten (om ärendet inte överklagas till förvaltningsrätten.)

Lämna en kommentar