Bredbandsläget i Råneå och Kalix älvdalar

Kalix kommun avser teckna ett samverkansavtal med företaget IP-Only.
Där skall hushåll och företag i de mindre orterna på landsbygden erbjudas samma möjligheter och villkor som i centralorten och tätorterna. Dit räknas Töre med omgivande byar.

Följande orter ingår i det kommande samverkansavtalet:
Siknäs, Storön, Börjelsbyn, Korpikå, Kälsjärv, Lappbäcken, Övermorjärv, Kamlunge, Vitvattnet, Grubbnäsudden, Lilla Lappträsk, Bodträsk by, Storsien, Empoberget, Stora Lappträsk, Sockenträsk, Hömyrfors, Månsbyn, Ryssbält, Rian, Sören, Stråkanäs, Bondersbyn, Björkfors, Lantjärv, Holmträsk, Granån, Törböle, Hällfors, Östanfjärden, Brattland, Forsbyn, Törefors, Sandviken, Småkvarn, Marieberg, Östra Granträsk, Bjumisträsk, Sänkmyran, Västannäs, Västanfors, Bondeborg och Kilnäset.

Aktuell status för bredbandsutbyggnaden i Kalix

Läget i Råneå älvdal
Där har föreningen “Fiber i Råneå älvdal” jobbat på bra, om än man inte lyckats knyta ihop hela paketet. Där står en del byar fortfarande utanför den tänkta helhetslösningen.

Fiber i Råneå älvdal

Lämna en kommentar