Fiberprojektet Bjurådalen-Råna Älvdal

I fiberprojektet Bjurådalen Råna Älvdal pågår utbyggnaden av fibernätet för fullt. I Råneå Älvdal och Bjurådalen väntar fortfarande 557 hushåll på fiber. Samtliga fiberdragningar ska vara installerade våren eller sommaren 2020, meddelar IP Only. – Vi arbetar huvudsakligen med tomtprojekteringen hos dig som beställt en fiberanslutning. Det innebär att du tillsammans med vår entreprenör planerar … Läs mera

Smarta hållbara byar

Hur kan digitala lösningar bidra till bättre service för invånare och företag på landsbygden? I pilotprojektet ”Smarta hållbara byar” ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i byar i tolv kommuner i Norrbotten för att utveckla och förbättra samhällsservicen. – Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i … Läs mera

Nu blir det nya tider – med fiber!

1920 Elektricitet från Vitåfors format_quoteElektriskt ljus stråla nu i byarna Vitå och Jämtön sedan i lördags. Byarna Högsön och Bodön har på grund av ett mankemang med tranformatorerna ännu icke erhållit elektriskt kraft, men snart skola också de ha det. belysningsnätet omfattar åtta transformatorområden förutom Vitåfors,som får likström direkt från kraftstationen , som har en … Läs mera

Minister besöker Gunnarsbyn

Digitaliseringsminister Petter Eriksson besöker Gunnarsbyn 19 april 2018. Han vill ta del av Norrbottens satsningar på smarta, hållbara byar där Gunnarsbyn är ett lysande exempel. Vi bjuds på en lägesrapport hur det ser ut nu (2018), en omvärldsanalys och lite framtidsspaningar, och presentationer av Folkets hus, RÅEK och lanthandeln.

Kongl. Electriska Telegraf-Werket

1853 på börjar Telegrafverket byggandet av en helt ny infrastruktur som nu avvecklas 164 år senare. Telegrafverket grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Redan från starten var verket både en myndighet och ett affärsdrivande verk (ett statligt företag med inkomster och egen verksamhet). 1907 delades Sverige upp i sju distrikt för driften av landets telegraf … Läs mera

Framtidens telefoni.

Nu har nedmonteringen av kopparnätet inletts på den svenska landsbygden. Den förra sommaren skrev Land om Andreas Hoffsten och Susann Jonsson i den lilla byn Hovlös i Norrbotten. Där fungerar den mobila telefonin nästan inte alls. – Det är ju fortfarande lika illa men med den skillnaden att nu kan vi inte gå över till … Läs mera

Bredbandsläget i södra Råneå älvdal

I nedre delen av Råneå älvdal, Niemiholm-Orrbyn-Melderstein-Prästholm-Böle, arbetar man för fullt för att förverkliga byarnas fibernät. Det finn dock många gropar på vägen. Till att börja måste man nyttja Trafikverkets vägar och där krävs tillstånd med tidsödande handläggningstider. Vid kabeldragningen över älven har man också stött på problem: Sjökabel kräver en miljökonsekvensanalys. Använder man bron … Läs mera