Distansarbete förändrar bostadsmarknaden

För första gången på 15 år har Stockholms kommun inte den största folkökningen i landet. Under 2020 skedde en rekordstor utflyttning från huvudstaden till grannlän och kranskommuner, en trend som kan ha snabbats på av distansarbetet under pandemin. En ny undersökning i Mäklarhusets panel visar att 55 procent kan tänka sig att bo längre från jobbet, förutsatt att det skapar högre boendekvalitet.

– Att Stockholm, som är Sveriges största arbets- och bostadsmarknad, tappat förstaplatsen är ett bevis på en bostadsmarknad i förändring, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander.

Flyttströmmarna talar sitt tydliga språk. Under de senaste åren har fler sökt sig från storstäderna till omkringliggande områden. Sedan coronapandemins utbrott under våren 2020 har trenden blivit allt starkare. Stockholm och Göteborg är de kommuner som tappat flest invånare. Detsamma gäller på länsnivå. Samtidigt är grannlän och kranskommuner som Norrtälje, Uppsala och Österåker i topp sett till inflyttning.

Nästan 4 av 10 (38%) svarar att de kan tänka sig att flytta 20 kilometer eller längre vid sin nästa flytt. För själva jobbpendlingen svarar drygt hälften (51%) att de kan tänka sig att pendla mer än 30 minuter till jobbet, medan var sjätte person (15%) kan tänka sig att pendla en timme eller mer.

– Även om företagen snart öppnar sina kontor mer för medarbetarna, har pandemin sannolikt bidragit till en permanent förändring av hur vi arbetar. Många ser nog framför sig en hybrid mellan kontors- och distansarbete. Om du enbart åker till jobbet varannan dag i framtiden så ökar hemmets betydelse samtidigt som en längre pendling inte blir lika betungande. Jag kan tänka mig att distansarbete kommer att bli en allt mer dominerande faktor för flyttströmmarna och boendepreferenserna för lång tid framöver, avslutar Erik Wikander.

Källor:
https://www.scb.se/
mynewsdesk.com

Lämna en kommentar

Webbplatsen använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du användandet av cookies.