Facebook anpassar sig efter GDPR

Nu ska Facebookanvändarna för första gången få information om hur företaget hanterar deras data. Det är ett första steg för att vara redo innan den nya dataskyddslagen GDPR träder i kraft i EU.

Det är första gången som Facebook publicerar sina integritetsprinciper, de som styr hur företaget hanterar användarnas data, och man kommer också att rulla ut videor som ska hjälpa användarna att ha kontroll över vilka som kommer åt deras information, Reuters.

GDPR (General data protection regulation)
I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Samtidigt föreslås en ny lag som reglerar elektronisk kommunikation av olika slag, till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms samt användning av cookies – ePrivacyförordningen. Dessa regler kommer att få stora konsekvenser för webb, marknadsföring och digitalisering.

Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler

Lämna en kommentar