Fiberprojektet Bjurådalen-Råna Älvdal


I fiberprojektet Bjurådalen Råna Älvdal pågår utbyggnaden av fibernätet för fullt. I Råneå Älvdal och Bjurådalen väntar fortfarande 557 hushåll på fiber. Samtliga fiberdragningar ska vara installerade våren eller sommaren 2020, meddelar IP Only.

– Vi arbetar huvudsakligen med tomtprojekteringen hos dig som beställt en fiberanslutning. Det innebär att du tillsammans med vår entreprenör planerar installationen av fiber i din fastighet. För att hålla tempot uppe börjar vi även med tomtgrävningar i takt med tomtprojekteringen. I dagsläget har vi gjort tomtprojektering hos 233 hushåll, varav 166 stycken är tomtgrävda och har fått en fibermottagare installerad.

Lämna en kommentar