För 2000 år sedan låg Högsön helt under vatten, men för 500 år sedan började landytan sticka upp i form av små öar. Säljägarna jagade flitigt i området, så de var de första att bosätta sig i Högsön.

BYAUTVECKLINGSGRUPPEN
Gruppen bildades år 1993. Syftet med byautvecklingsgruppen är att bevara byn levande, genom att arbeta för byns utveckling och främja gemenskap bland dess invånare. På det sättet ökar det lokala engagemanget samt inflytandet. Styrelsen kan sedan framföra de förslag som kommer till deras kännedom vidare till kommunen.
Byautvecklingsgruppen har möjlighet att ansöka om följande bidrag: Utvecklingsbidrag (byapeng) max 12 000:- / år till lokala utvecklings-grupper på landsbygden. Projektbidrag inom utvecklingsområdena max 25 000:-
Gruppen går in under Föreningen Vitådalen.

Högsöskolan 1965
Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv – Läs mera om bilden
Högsön från ovan