Ingen renovering av badhuset i Råneå


Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 16 december 18 ärenden, bland annat projektmedel för näringslivsutveckling samt ändrade styrdokument.

Kommunstyrelsen föreslås att avslå ett e-förslag om att bygga en vattenrutschkana och renovera badhuset i Råneå.
Stadsbyggnadsnämnden har berett ärendet och uppger att kostnaderna för renoveringen uppskattas till 30 miljoner kronor som skulle betyda en hyreshöjning för kultur- och fritidsförvaltningen från dagens 850 000 kronor per år till 1,3 miljoner kr/år. Badhuset används huvudsakligen för simundervisningen, besöksfrekvensen motiverar inte renoveringen, anser kultur- och fritidsförvaltningen.

Vårt Luleå

Lämna en kommentar