Jämtödagen Lördag 30 juni 2018
Utställning, underhållning, försäljning och sommargudstjänst

Se annonsering.
Kontaktperson: Eskil Johansson tel. 0924-31 124
Jämtöns hemsida