Jämtögårdens förskola föreslås säljas

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta om att sälja fastigheten och begära uppdrag av kommunstyrelsen att ändra detaljplanen för fastigheten Jämtön 4:25.

Stadsbyggnadsförvaltningen hyr idag ut fastigheten till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut halva huset till Jämtöns folketshusförening. Samtliga hyreskontrakt går ut 31 december 2022.

Mot bakgrund av att fastigheten inte bedöms vara lämpad att ha kvar som evakueringslokal, att kostnaden för att riva byggnaden beräknas till omkring 900 000 samt att det finns intresserade köpare rekommenderar förvaltningen en försäljning. För att göra det möjligt för annan verksamhet än sådan som bedrivs av stat, kommun eller landsting som huvudman behöver detaljplanen ändras.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta om att sälja fastigheten och begära uppdrag av kommunstyrelsen att ändra detaljplanen för fastigheten Jämtön 4:25.

Stadsbyggnadsförvaltningen hyr idag ut fastigheten till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut halva huset till Jämtöns folketshusförening. Samtliga hyreskontrakt går ut 31 december 2022.

Mot bakgrund av att fastigheten inte bedöms vara lämpad att ha kvar som evakueringslokal, att kostnaden för att riva byggnaden beräknas till omkring 900 000 samt att det finns intresserade köpare rekommenderar förvaltningen en försäljning. För att göra det möjligt för annan verksamhet än sådan som bedrivs av stat, kommun eller landsting som huvudman behöver detaljplanen ändras.

Mera på Luleå kommuns hemsida

Lämna en kommentar