Kommunen överlåter bredbandsnätet

Kommunstyrelsen ska besluta om att överlåta kommunens fibernät i vissa byar till Lunet AB för en ersättning på 7,9 miljoner kronor. Det ställde sig kommunstyrelsen arbetsutskott bakom idag.

Lunet som ägs till lika delar av Luleå Energi och Lulebo har kommunens uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för bredband varför kommunstaben nu föreslår att näten avyttras.

Det berör fibernäten i Klöverträsk, Avan/Stenudden, Sundom, Brändön, Örarna/Örnabben och Smedsbyn. Där är totalt 514 fastigheter anslutna. Lunets bredbandsnät är ett öppet stadsnät som är tillgängligt för alla och kan användas av marknadens alla aktörer.

Ny bredbandsstrategi
Ett annat ärende som gäller kommunens nya bredbandsstrategi behandlades inte på arbetsutskottet, utan går senare till kommunstyrelsen. Strategin går ut på att stadsbyggnadsnämnden ska stödja Lunet i utbyggnaden av bredband i de återstående glesbebyggda områdena.

Bredbandsutbyggnad inom kommunen har pågått under 20 års tid. Från 2017 har utöver Lunet även Telia och IP Only varit verksamma. När de tre företagen har genomfört pågående och planerade utbyggnader fram till 2020 kommer 98 procent av Luleåborna ha tillgång till bredbandsfiber.

De återstående två procenten utgörs av glest liggande fastigheter och skärgården. För dessa områden ska även Lunet med stöd av kommunen vara drivande till att boende får tillgång till bredband i den form som är möjligt.
Vårt Luleå

Lunets hemsida

Lämna en kommentar