RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Hjälper – Räddar – Släcker. Ett av nyckelorden i ”Vision 2050 – Luleå kommun” är en beskrivning av en verksamhet som i allra högsta grad innefattar trygghet.

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus. Risk- och säkerhetsavdelningen ska bland annat samordna kommunkoncernens olycksförebyggande verksamhet. Räddningstjänsten

Om du är utsatt för brott eller ser ett pågående brott som till exempel misstänkt rattfylleri, inbrott eller misshandel.
Ring 112

Internetanmälan
För icke akut situation:
anmäl brott via internet
Använd internetanmälan vid stöld och förlust
(utom pass och nationellt id-kort) inklusive inbrott, inbrottsförsök och kontokortsbedrägeri.

POLISEN I NORRBOTTEN
Kontaktinformation
Vid larm ring: 112
Telefon: 114 14 Telefontid: 09.00-11.00
alla öppna dagar
Besöksadress:
Skeppsbrogatan 39, Luleå
Postadress: Box 50135, 973 24 Luleå
Fax: 0920- 211 218
norrbotten@polisen.se

Webbplatsen använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du användandet av cookies.