Råneskolans väg framåt

Det senaste året har inneburit en del förändringar för Råneskolan och nu finns skolans nya rektorer Solange Perdahl och Gunilla Moberg på plats.

Råneskolan finns i centrala Råneå, cirka 35 kilometer norr om Luleå. På skolan går det cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 9 och 50 medarbetare jobbar på skolan.

– Det känns varmt och välkomnande när man kliver in genom dörrarna i skolan och självklart finns det områden som vi behöver jobba med, som på alla skolor, säger Gunilla Moberg.

Stärka trygghetskänslan
Det har funnits en uppfattning om att skolan är otrygg för elever och personal. Rektorerna vill nu arbeta vidare med att stärka trygghetskänslan och har därför bland annat låtit de äldre eleverna göra en trygghetsenkät och de yngre eleverna har gjort trygghetsvandringar.

– Vi vill forma trygga elever. Det är viktigt att veta hur de ser på sin skolmiljö för att kunna utveckla den. För att lärande ska ske förutsätter det en stimulerande undervisningsmiljö och god kvalitet på undervisningen. Men också ett avspänt och tryggt klassrums- och skolklimat med goda möjligheter till arbetsro och tankeutbyte. Elever och pedagoger är otroligt viktiga i det arbetet, betonar Solange Perdahl.

Digitalisering är prioriterat
Alla skolor i Luleå kommun väljer ut sina utvecklingsområden utifrån skolans resultat och sätter upp en plan för hur de tillsammans ska uppnå de uppsatta målen.

På Råneskolan har man i år valt att fokusera på utvecklingsområdena tillgängliga lärmiljöer, undervisningens kvalitet och digitalisering. Man har bland annat köpt in en digital lärportal detta för att kunna vara flexibel och möta morgondagen i det undervisande uppdraget.

– Digitaliseringen i sig är ett prioriterat område. Vi vill lära eleverna att hantera en oförutsägbar framtid där stora delar av vår vardag redan nu pågår i en digital värld. Det handlar om att eleverna ges förutsättningar att bli en del av vårt demokratiska samhälle, berättar Solange Perdahl…

Vårt Luleå

Lämna en kommentar