VITÅSKOLAN
Skolans profilering är sedan ett drygt sekel tillbaka natur och miljö. På senare år har vi lagt till en hel del undervisning i friluftsliv, och idag är profileringen natur,- miljö och friluftsliv. Vi arbetar med profileringen under arbetsnamnet Outdoor Education. Syftet med Outdoor Education är att erbjuda eleverna på vår skolan roliga och meningsfulla uteaktiviteter…
Mera om skolan | Skolans acebooksida

VITÅ FÖRSKOLA
Vi anser att mötet med barnen är det allra viktigaste. Ett bra möte med barnen är en förutsättning för att vi ska kunna stödja och utmana dem att utvecklas. Respekten för barns tankar, känslor, och intressen är grundläggande för vår pedagogik. Inlärning och utveckling sker ständigt och även alla rutin situationer har ett stort pedagogiskt värde…
Skolans hemsida

JÄMTÖGÅRDENS FÖRSKOLA
Jämtögårdens förskola har som mål att få trygga, självständiga och empatiska barn.
Genom leken lär sig barnen nya saker, bearbetar det redan inlärda och provar sig fram till det de har utvecklat. Vi anpassar mål och metoder efter det enskilda barnets förutsättningar utifrån de resurser vi har tillgängliga. Vårt mål är att våra barn skall ha en bra vistelse på förskolan och ha en möjlighet till en utvecklande aktivitet så väl till lugn och ro…
Skolans hemsida