Skolnedläggningarna i Luleå Kommun

Skolan i Klöverträsk hotas – igen!
Moderaterna räddade Klöverträskskolan från nedläggning – men den lever på lånad tid.
Förvaltningen ser nu över skolstrukturen i sörbyarna – igen!

Maarit Enbuske håller med om att beslutsunderlaget gällande en stängning i Klöverträsk inte var tillräckligt utrett.
Vi hade säkerligen kunnat presentera bilden bättre, om vi hade fått mer tid på oss.

Med sina 40 elever, ansåg M att den framtida skolstrukturen i den södra delen av kommunen är för otydlig. I dag finns fem skolor där – Klöverträskskolan (f-6), Alviksskolan (f-6), Ersnässkolan (f-6), Måttsundsskolan (f-6) och Antnässkolan (f-6) – men skolförvaltningen har, ända sedan arbetet med Framtidens skola, sett över vilka som på sikt kan läggas ned, så att alla elever i stället kan inrymmas främst i skolan i Antnäs – kommunens utpekade “nod” i bygderna…
Kuriren

Lämna en kommentar