Svenskarna och Internet 2019


I Sverige år 2019 ökar tillgången till fiber, hela 98 procent har tillgång till internet i hushållen och 95 procent av befolkningen anger att de använder internet. Men hur meningsfull är all den tid vi lägger? När vi för första gången ställer frågor om meningsfullhet syns stora skillnader för olika aktiviteter vad gäller hur väl använd tiden upplevs.

Bara en fjärdedel tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull.
Det kan jämföras med användandet av nyhetsappar, som nästan 60 procent av användarna anser vara väl använd tid.
Motsvarande siffra för mobilspel är bara 12 procent.

Det digitala utanförskapet minskar men är ändå fortfarande påtagligt i vårt samhälle.
Det blir extra tydligt i årets rapport när vi sätter strålkastarljuset på de digitala samhällstjänsterna, som exempelvis e-tjänster inom sjukvården, kollektivtrafiken och Skatteverket, som är till för alla medborgare. Majoriteten anser att dessa e-tjänster underlättar för dem och att Mobilt BankID har varit en stor möjliggörare på detta område, samtidigt säger en del istället att e-tjänsterna försvårar.

Vi tittar även närmare på den växande oron för att myndighetssverige – och stora företag som Google och Facebook – ska inkräkta på vår personliga integritet på nätet. Nära hälften känner sig övervakade på internet. Vi har blivit mer restriktiva med att dela andras inlägg på sociala medier och överlag tycks användandet av sociala medier börja plana ut.

INTERNETSTIFTELSEN

Lämna en kommentar