Avafors

ikipedia:
Avafors är en by i Råneå socken i nordöstra delen av Luleå kommun. Byn är ett stationssamhälle längs järnvägen mellan Boden och Haparanda. Idag bor ett 20-tal personer i byn. Söder om byn finns en gammal masugnsruin. Där pågick järnbrukshantering i mitten av 1800-talet ...
Ångtåg på Haparandabanan
Den 4 juli 2010 körde Malmbanans vänner, Luleå, och Bergslagernas järnvägssällskap, Göteborg, ett ångtåg tur och retur Haparanda från Norrbottens järnvägsmuseum i Karlsvik utanför Luleå, detta under rubriken ”Sista ångtåget på gamla Haparandabanan”. jvgfoto.se

video
play-rounded-outline
Järnvägen mellan Boden och Haparanda öppnades i flera etapper mellan åren 1900-1915.
Precis som Stambanan genom övre Norrland söderut från Boden lades banan några mil innanför kusten, bland annat för att vara skyddad för militära angrepp från havet.

Niemisel–Morjärv

Efter ett kortare uppehåll för vattenpåfyllningen fortsatte ångtåget mot Haparanda ut på den terrängmässigt mest besvärliga sträckan på banan. I backen upp från Avafors mot Hataträsk gick det riktigt sakta ...

Avafors station

juli, 1947
Fotograf okänd,

Avafors masugn

Avafors, 1834
Pennteckning av Carl Johan Fredrik Plagemann

Avafors

Utsikt övar Avafors
9 augusti 1994

Avafors

Masugnen 1834 - 1887.

Avafors

Vid Masugnsforsen
och Masugnsviken i Vitån.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow
Shadow

NORRBYARNA
Byarna i norra delen av Luleå Kommun karaktäriseras av de bördiga älvdalarna med sina värdefulla natur och kulturmiljövärden, närhet till vattnet och skogslandskapet med berg och dalar är andra kvaliteter.

Ett levande civilsamhälle med aktiva föreningar och engagemang bidrar till gemenskap och ökat utbud av aktiviteter och service i hela området. Bland byarna finns Niemisel, Vitå och Jämtön. Råneå, med över 2000 invånare, är den samlande noden i området.