Forshed

Forshed är beläget cirka 16 km norr om Avafors, här ligger Övre Vitådalens bygdegård. Långsel ligger ytterligare 5 km norr om Forshed.
Forshedsgårdens hemsida


Lennart Roos lantbrukare i Lappsel köpte in första Lastbilen 1926 till övre vitådalen. Byanamnet Lappsel ändrades under 50:talet till Forshed.
Läs mera på raan.nu
Det fanns under första halvan av 1900-talet fem skolor nämligen i Avafors, Långsund, Forshed, Långsel, Tallberg och fem lanthandlare som fanns i Avafors, Långsund, Forshed, Långsel och Tallberg.
uppgifter: Tord Drugge
NORRBYARNA
Byarna i norra delen av Luleå Kommun karaktäriseras av de bördiga älvdalarna med sina värdefulla natur och kulturmiljövärden, närhet till vattnet och skogslandskapet med berg och dalar är andra kvaliteter.

Ett levande civilsamhälle med aktiva föreningar och engagemang bidrar till gemenskap och ökat utbud av aktiviteter och service i hela området. Bland byarna finns Niemisel, Vitå och Jämtön. Råneå, med över 2000 invånare, är den samlande noden i området.