Jämtöavan

Jämtöavan fiskehamn i Luleå
Längst in i den östliga delen av Rånefjärden fyra kilometer söder om Jämtösundets småbåtshamn, ligger Jämtöavan fiskehamn. Från Jämtöavan tar du dig snabbt och lätt ut till Rånefjärden i skärgårdens nordliga övärld. Närmaste grannar är Granholmen, Hällholmen, Köpmansholmen mm.

Jämtöavan

NORRBYARNA
Byarna i norra delen av Luleå Kommun karaktäriseras av de bördiga älvdalarna med sina värdefulla natur och kulturmiljövärden, närhet till vattnet och skogslandskapet med berg och dalar är andra kvaliteter.

Ett levande civilsamhälle med aktiva föreningar och engagemang bidrar till gemenskap och ökat utbud av aktiviteter och service i hela området. Bland byarna finns Niemisel, Vitå och Jämtön. Råneå, med över 2000 invånare, är den samlande noden i området.