Rikti-Dockas

Rikti-Dokkas är en gammal nybyggargård i västra delen av Överkalix kommun. Den uppfördes 1847 av skogssamen Pher Person Riktig i det som en gång var väglös ödemark. Gården beboddes fram till 1958 då den övergavs. I Skogsvårdstyrelsens regi har byggnaderna renoverats och blivit ett kulturminnesmärke och utflyktsmål.

Torbjörn Riktig född 1934 i en syskonskara på 11 barn, tillhör den sista generationen som är född och uppvuxen i Rikti-Dockas. Han lämnade gården 1957 och flyttade till Kiruna där han jobbade han som entreprenör och lastbilsförare vid gruvan i Kiruna

Torbjörn Riktig berättar
video
play-rounded-outline

1960 gifte han sig och bildade familj, men intresset för Rikti-Dockas bevarande har han alltid varit burit med sig. Han har själv släktforskat och arbetat med renovering av hemmanets byggnader. Sedan 1975 har Torbjörn arrenderat den nuvarande sommarstugan av Domänverket1 och han brukar idag stugan som fritidsbostad under sommarmånaderna.

”Jag som har mina rötter där har fått komma tillbaka under andra former. Jag värnar om denna plats och är mycket stolt över att detta var mitt barndomshem en gång. Jag hoppas att jag får tillskriva mig en del av att detta får bevaras. Kunskapen om kulturen som var i Rikti, den kan jag vidarebefordra till nästa generation. Det är av yttersta vikt att dagens och morgondagens människor får kunskap om ett förgånget levnadssätt – som ändå inte ligger så långt tillbaka i tiden”.

NORRBYARNA
Byarna i norra delen av Luleå Kommun karaktäriseras av de bördiga älvdalarna med sina värdefulla natur och kulturmiljövärden, närhet till vattnet och skogslandskapet med berg och dalar är andra kvaliteter.

Ett levande civilsamhälle med aktiva föreningar och engagemang bidrar till gemenskap och ökat utbud av aktiviteter och service i hela området. Bland byarna finns Niemisel, Vitå och Jämtön. Råneå, med över 2000 invånare, är den samlande noden i området.