Hovlössjön

Bengt Roos drog upp en öring på 8,5 kilo
Läs mera

Efter Sladastigen

Fiskevatten

Renoträsk
Abborre, gädda och ädelfisk. Fiske med drag mete eller fluga. Bivacker och eldplatser.
Fiskekort: Sven-Anders Ahlbäck, Grundforssel
0924-600 20. Margaretha Roos, Forshed,
0924-620 32 eller 070-668 39 29
Fiskekort även via www.ifiske.se

Djupträsket Vitådalens Skoterklubb
Regnbåge planteras två gånger/år. Fiska med drag,
mete eller fluga. Max tre ädelfiskar/dygn. Bryggor
eldplatser och utedass.
Fiskekort: Dygnskort medlem 90 kr, Icke medlem
100 kr, årskort familj 500 kr, årskort enskild 350 kr.
För årskort krävs medlemskap i skoterklubben.
Betalning med Swish till Anders A och Arne O
mob-nr. Notera namn, datum och klockslag när
fisket börjar.
Anders Andersson 0924-300 82 mob. 070-550 17 82
Arne Olsson mob. 070-587 54 66,
Ture Roos 0924-620 33, Greta Roos 0924-620 34,
Håkan Hellman (Morjärv) 0923-502 37 samt
OK i Töre 0923-640 410

Hovlössjön
Gädda, Abborre, Sik, Löja och inplanerad Öring.
Dygnskort 50 kr, årskort 250 kr, familjekort 300 kr.
Fiskekort: Elsy Drugge 070-672 01 86
Monica Hansson 070-204 96 66.
Greta Roos 0924-620 31 eller 070-239 95 95
Båt för uthyrning, nyckel hos
Göran Hansson 070-260 36 66

Metträsket
Premiär: 8 juni 2019 kl. 19.00
Regnbåge inplantering 600 kr/år
Utsättning 2-3 ggr/år.
Bivacker, eldstäder, handikappbrygga, toaletter.
Fiskekort: Se info www.jamtonsff.se eller kontakta
Stefan Johansson 0924-311 81, 070-353 11 81
Fiskekortförsäljare: Swish på tel. 070-353 11 81 och
notera namn samt datum och starttid för fisket.
Säljställen: Medborgarkontoret Råneå, Camilla
Bäckström Laviksvägen 22, Eskil Johansson
Laviksvägen 63 i Jämtön. 100 m från f.d. affären i
Jämtön finns en postlåda med en gul lapp på, där
fiskekort också kan lösas.