Hovlössjön

Bengt Roos drog upp en öring på 8,5 kilo
Läs mera

Efter Sladastigen

Uflyktsmål

Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. Från kommungränsen i norr till utflödet i havet är det ca 5mil. Vitån har flera fina sträckor för paddling. Under vårflödet är Vitån
vattenrik och flera forsar kräver vana paddlare. Mer familjevänlig nybörjarpaddling hittar man tex. i trakterna kring Långsel och längs sträckan från Storåbron ned till Vitåfjärden.

För havs- och skärgårdspaddlare bjuder Råneå skärgård på
fina möjligheter med Rörbäck, Jämtöavan, Strömsund och
Kängsön som bra utgångspunkter.

Toppstugan väster Forshed
Koja med eldplats. Ta vägen förbi fd. Roos Lanthandel eller Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen.

Hovlössjön - fiske och bad
Luleå kommuns största sjö, ca 9km lång, 3-4km bred och med ett djup på 25m. Det finns även ca 20st mindre öar i sjön, vilket gör den mysigt att färdas på och bra att fiska i. Vid norra strandbadet hittar man fint bad och vackert belägen rastplats.

Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Mallan Hovlös och Kvarnberg finns en stig från stora vägen, som leder fram till kvarnplatsen med rast- och eldplats. Skylt med hänvisning finns vid vägen.

Krstinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5km norr om Avafors, tag vänster vid Bjurånäsvägen, åk ca 3km till Strycktjärvägen som efter ca 4km leder till kojan. Övernattningsmöjligheter samt tillgång till
köksutrustning finns i kojan. Vitådalens skoterklubb ansvarig.

Avafors masugn
Gammal masugnruin, verksam åren 1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark. Mycket riklig blomprakt under sommaren. Vandringsled längs Vitån ned till Vitåfors.

Rörbäck havsbad
Vackert beläget på udden ut mot havet utanför Rörbäck. Det finns fina badmöjligheter på båda sior om udden, mer barnvänligt och låggrunt på södra sidan. Strand och bad ligger i anslutning till Rörbäcks camping, där det finns kiosk, café, minigolf och beachvolley- och bouleplaner.
Mera information om campingen

Fornlämningar vid Heden
Längs väg 693 Vitåfors mot Melderstein finns 3-4000-åriga fornlänningar. Informationstavla och skyltat från vägen.

Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till sjön Sladan, en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. Bivacker med eldplatser, utsiktstorn och informationstavlor. Längd totalt ca 4 km. Lätt.

Promenadväg längs Sladans Strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är ca 3km. Bivack med eldplats vid Rödnäset. Lätt.

Naturstig fram till Orkidélokal
9 km från E4 förbi Jämtön, t.v. vid kronkilvägens infart 2 km innan Rörbäck finns informationstavla som visar naturstigens sträckning. Längs stigen finns information som belyser
naturskogens karaktärer i vårt skogslandskap. Vid kvarnträsket kan man vi midsommartid beskåda blommande guckskor. Vandringen kan fortsätta fram till Kvarnträskkojan och upp till Kronkil-vägen. Stigens längd är ca 3 km.
Lätt/medel.

Vandringsled - Rörbäck - E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km innan Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet öster om Jämtön. Ledens totala längd är ca 12 km, varav ca 7 km efter farbar bilväg. Vid ”Stället” kan man vila och koka kaffe inne i kojan. Längs leden finns information om det ekologiska sammanhanget i naturen. Medel/Svår.

Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total längd ca 8 km, varav 5 km efter farbar bilväg.

Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar, kör 7,6 km från E4 efter vägen mot Jämtön vidare mot Rörbäck. Skylt t.h. om vägen.

Naturstig Vitåfors - masugnen i Avafors
Vandringsled Vitån med bivacker, eldplatser och information längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors och vid masugnen i Avafors. Ledens längd ca 10 km. Bitvis medelsvår till svår pga bäverfällen.

Bäverstigen Storåbron
Naturstig nedströms Vitån, med start vid badplatsen intill Storåbron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser. Information om bäver längs stigen. Ledens längd är 2 km.

Badplats m grillplats Storåbron
Badplatsen vid Vitåälven i Vitåfors. Grillplats, omklädningsrum och vedeldad bastu.

Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar bilväg före midsommar. En kort naturstig leder till rester av mycket gammal skog. Många av de största tallarna är över 400år gamla. övernattningsmöjligheter och eldplatser

Storkrokberget väster Långsel.
Berget är Luleå kommuns högsta berg 307möh. Det sluttar brant ner mot Vitån. Det finns ingen farbar bilväg till berget, besökaren får räkna med ca 2 km skogsvandring.