Jämtön

Namnet Jämtön kommer troligen från en jämtlänning som enligt uppgift skall ha bosatt sig i byn samt att byn en gång för flera hundra år sedan verkligen varit en ö.

Härledningen är dock osäker. År 1491 omnämns Jemtthöön för första gången i ett skriftligt material. Vid skattskrivningen år 1543 under Gustav Wasa fanns i Jämtön 16 skattebönder och i Jämtöavan 2 skattebönder. Jämtön var då en av de allra största byarna i Råneå-området.
Källa: jamton.se

Jämtön blev Årets by 2010, men Jämtön vann också redan 2004.

Jämtö småkyrka

Stiftelsen Jämtö Småkyrka bildades 1956-11-21. Kyrkan är byggd i kåtastil i slutet av 1950-talet och är tämligen unik i sitt slag. Den invigdes av biskop Ivar Hylander 1960-11-20.

Jämtögården

Jämtögården är byns samlingslokal, och är byggd 1991. Den är utrustad med kök och fullständig köksutrustning och andvänds huvudsakligen som förskola. Jämtögården rymmer även en lokal med plats för ca 150 personer, som passar utmärkt för större sammankomster, exempelsvis familjefester. Nybyggd i annex till Jämtögården finns även bagarstuga.

Jämtön
Jämtöns hemsida

NORRBYARNA
Byarna i norra delen av Luleå Kommun karaktäriseras av de bördiga älvdalarna med sina värdefulla natur och kulturmiljövärden, närhet till vattnet och skogslandskapet med berg och dalar är andra kvaliteter.

Ett levande civilsamhälle med aktiva föreningar och engagemang bidrar till gemenskap och ökat utbud av aktiviteter och service i hela området. Bland byarna finns Niemisel, Vitå och Jämtön. Råneå, med över 2000 invånare, är den samlande noden i området.