Hovlös

Hovlössjön med en skärgård i miniatyr
I kommunens norra ände ligge en gömd pärla: Hovlössjön. Tio kvadratkilometer stor är den Luleå kommuns största sjö, om man inte räknar med Persöfjärden. Vattnet är klart, fisket rikligt.

Det är abborre, gädda, löja och framförallt inplanterad öring som lockar fiske-entusiaster. Rekordet är en öring på 7,8 kilo som togs på trolling.

Byn Hovlös finns omnämnd redan 1655 i samband med tillsättande av bårlag och är den i äldsta byn i övre vitådalen .
Läs mera i Vårt Luleå nr. 2 | 2015

NORRBYARNA
Byarna i norra delen av Luleå Kommun karaktäriseras av de bördiga älvdalarna med sina värdefulla natur och kulturmiljövärden, närhet till vattnet och skogslandskapet med berg och dalar är andra kvaliteter.

Ett levande civilsamhälle med aktiva föreningar och engagemang bidrar till gemenskap och ökat utbud av aktiviteter och service i hela området. Bland byarna finns Niemisel, Vitå och Jämtön. Råneå, med över 2000 invånare, är den samlande noden i området.