Skolorna

Vitådalens skola gör barnen till kompetenta Landsbygdsbor !
Folket i Vitådalen gav inte upp när den kommunala skolan efter många protester och en ”vunnen folkomröstning” ändå lades ner, inleddes processen för att starta en friskola.

Hösten 2022 kom den nya skolan i gång. Det är en liten B-skola det vill säga, elever från olika årskurser ibland har gemensam undervisning. För närvarande går det 31 elever från förskoleklass upp till årskurs 5 på skolan Elevantalet förväntas öka i framtiden då det finns många småbarnsfamiljer i Vitå och närliggande byar.

Skolan har höga ambitioner om att rusta eleverna för att de på bästa sätt ska kunna möta framtiden …

fortsätt läsa …

3

Högsöns Folkskola

Folkskolan byggdes 1898 och lades ner 1965
Fotograf: okänd
Luleå kommuns stadsarkiv

4
Jämtöskolan

Skolan var i bruk mellan åren 1938 och 1967.
Foto: Ulla-Britt Larsson
Luleå kommuns stadsarkiv

4
Vitåskolan

1960-talet - Foto Ulla-Britt Larsson

Vitådalens skola

Vitådalens skola ekonomisk förening

4
Jämtö förskola

Jämtöns förskola ligger vackert till
mitt i byn Jämtön i Vitådalen

4
Vitå förskola

Vitå förskola ligger nära byns skola,
hockeyplanen och Öberget.

previous arrow
next arrow
Shadow