Nu stresstestas internet i realtid

Det är först nu under Coronaviruset vi verkligen ser vikten av ett snabbt fibernät till alla. På landsbygden saknar sex av tio hushåll bredband. Coronautbrottet har på kort tid fått många svenskar att arbeta hemifrån. Studenter får distansundervisning och för att roa oss hemma är det strömmat som gäller. Så hur klarar internet det? Distansundervisning … Läs mera

Jämtögårdens förskola föreslås säljas

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta om att sälja fastigheten och begära uppdrag av kommunstyrelsen att ändra detaljplanen för fastigheten Jämtön 4:25. Stadsbyggnadsförvaltningen hyr idag ut fastigheten till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut halva huset till Jämtöns folketshusförening. Samtliga hyreskontrakt går ut 31 december 2022. Mot bakgrund av att fastigheten inte bedöms vara … Läs mera

Svenskarna och Internet 2019

I Sverige år 2019 ökar tillgången till fiber, hela 98 procent har tillgång till internet i hushållen och 95 procent av befolkningen anger att de använder internet. Men hur meningsfull är all den tid vi lägger? När vi för första gången ställer frågor om meningsfullhet syns stora skillnader för olika aktiviteter vad gäller hur väl … Läs mera