Den nya VA-planen

Nu kommer den nya vatten- och avloppsplanen (förkortas VA-plan) ut som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske för hela Luleå kommun, både för de som har kommunal VA-försörjning och för den som har enskild lösning.

Den nya VA-planen benämns VA-plan 2040 och börjar gälla då den är färdigbearbetad och beslutad i kommunfullmäktige i juni 2024, och ersätter då nuvarande VA-plan 2030. Lumires projektledare Ulrika Larsson (bilden) berättar mer om hur det går till:

VA-plan med vattentjänstplan
Delar av den nya VA-planen utgör också kommunens vattentjänstplan som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Krav på vattentjänstplaner är nytt sedan årsskiftet 2022-2023 då vattentjänstlagen förändrades. Nyheter i lagen är bland annat att planen skall samrådas vilket innebär att den ska presenteras för allmänheten som ska ha chans att komma med synpunkter. En annan nyhet är bedömning av behovet av allmän vattentjänst som ska bli mer flexibel samt att planen skall säkerställa att kommunens VA-anläggningar fungerar, även vid en ökad belastning av skyfall.
Vårt Luleå

Gator, vatten och avlopp
Luleå kommuns hemsida

Lämna en kommentar