Luleås farligaste vägar

I dag publiceras statistik över Luleå kommuns mest olycksdrabbade vägar. Om du ska till stan finns det all anledning att vara extra vaksam. På topp 20-listan finns hela elva gator från centrumhalvön. Storgatan visar sig vara Luleås näst farligaste väg.

Kartläggningen sträcker sig över de sex senaste åren och är baserad på statistik från Transportstyrelsen, som i sin tur har polisen och sjukvården som sin källa.
Vi har valt att fokusera på trafikolyckor med personskada. I statistiken ingår också cyklister och fotgängare.

Fortsätt läsa …

Lämna en kommentar