VITÅ ROCKFEST
GRÄVARDAGEN
VITÅDALSLOPPISEN
VITÅDALSLOPPISEN
VITÅ ROCKFEST
previous arrow
next arrow

Förslag: Ett år till med LÅ Vibe

Pengar till sommarteater, ett år till med ungdomsfestivalen LÅ Vibe och stöd till Brottsofferjouren. Det är tre av de ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska hantera den 6 februari.

Vidare föreslås 1 450 000 kronor till genomförandet av LÅ Vibe, den ambulerande musikfestivalen för unga. I fjol vår och somras genomfördes den på Hertsön, Gültzauudden och i Råneå, helt gratis för besökarna. I år planeras festivalen på Porsön, Antnäs och i Råneå.

Evenemanget LÅ Vibe 2024
Ärendenr 2024/34-3.6.1.1

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anslå 1 450 tkr för genomförande av evenemanget LÅ Vibe 2024 för målgruppen unga,
2. LÅ Vibe genomförs i byarna Antnäs, Råneå och stadsdelen Porsön
3. Evenemangsservice får i uppdrag att ta fram datum för genomförande av LÅ Vibe 2024 och
4. medlen anvisas från verksamhet 31510.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har i budgeten 1 450 tkr för genomförande av evenemang för målgruppen unga. Kultur- och fritidsförvaltningen började under 2022 arbetet med att ta fram ett nytt koncept baserat på medlen för evenemang för unga. Förslaget landade i ett beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-12-14 § 173 om att genomföra fyra
evenemang inom Luleå kommuns stadsdelar. Beslutade reviderades till att gälla tre stadsdelar: Hertsön, Gültzauudden och Råneå. De tre arrangemangen blev väldigt uppskattade och välbesökta av målgruppen unga.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anslå 1 450 tkr för genomförande av LÅ Vibe 2024, för målgruppen unga.

Evenemanget planeras att genomföras i byarna Antnäs, Råneå och stadsdelen Porsön. Evenemangsservice inom kultur- och fritidsförvaltningen får iuppdrag at ta fram datum för genomförande av LÅ Vibe 2024.

Dialog
Dialoger kommer att genomföras med målgruppen och föreningslivet i förberedelsearbetet med LÅ Vibe 2024. Därtill ska omvärldsspaning
genomföras för att undvika ”krockar” med andra arrangemang inom kommunen.


Här finns hela kallelsen till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott.

Lämna en kommentar