Hållbart lärande på Vitådalens skola

Publiceringsdatum: 5 april 2023 av Länsstyrelsen
Folket i Vitådalen gav inte upp. När den kommunala skolan efter många protester och en ”vunnen folkomröstning”, ändå lades ner, inleddes processen för att starta en friskola. Hösten 2022 kom den nya skolan i gång.

Det är en liten B-skola, det vill säga en skola där elever från olika årskurser ibland har gemensam undervisning. För närvarande går det 31 elever från förskoleklass upp till årskurs 5 på skolan. Elevantalet förväntas öka i framtiden då det finns många småbarnsfamiljer i Vitå och närliggande byar.

Skolan har höga ambitioner om att rusta eleverna för att de på bästa sätt kunna möta framtiden. Eleverna ska såklart utveckla alla de kunskaper och förmågor som läroplan och kursplanerföreskriver. Särskilt fokus läggs också på att ge eleverna möjlighet att utvecklas till kreativa trygga och handlingskompetenta individer.

I skolans profilbeskrivning framgår det att ”eleverna ska få möjlighet att bygga upp ett känslomässigt band till det som finns i naturen, som i längden ska leda till att eleverna ska värna om skog och mark för ett hållbart levnadssätt.” Lärande för hållbar utveckling och strävan efter att uppnå Agenda 2030-målen står högt upp på agendan.

Hållbarhetsundervisningen ska enligt Skolverkets styrdokument utgå från både lokala och globala perspektiv och också ske i samverkan med närsamhället. Detta har skolan lätt att leva upp till, då själva skolan har blivit byns angelägenhet och många vill hjälpa till.

Källa: Länsstyrelsen open_in_new

Lämna en kommentar