Projektet Växa tillsammans

Projektet Växa tillsammans har nu avslutats efter två års tid.
Att projektet är slut hindrar oss inte från att fortsätta med att ökainflyttning till våra kommuner och älvdalar, tvärt om! Vi har idag innevånare från hela världen som flyttat hit och vi ser att fler söker sig till vår inspirerande miljö. Mäklare signalerar att de ser en trend där människor från andra länder går in på Hemnet och söker bostäder på landsbygderna.

Projektets första fas gick ut på att inventera de fastigheter som ansågs oanvända i Luleå, och Bodens landsbygder i Råneå- och Vitå älvdalar, och de var många, ca 550 objekt, det motsvarar en hel by!

Nu önskar vi att fler av dessa fastigheter kommer ut på den öppna bostadsmarknaden och finner nya köpare som i sin tur ökar befolkningen och ger förskolor-och skolor fler barn. Service så som butik och tankstationer kan finnas kvar och nya företag startar upp. Visst är det en underbar vision att arbeta fram!

Nu önskar vi att fler obebodda fastigheter finner nya ägare. Redan nu finns många husobjekt till försäljning i Råneå- och Vitåälvdalar. Några av dessa går att finna på Hemnet, men tillsammans kan vi också hjälpa till att synliggöra fastigheter på olika sociala medier.

Mvh
Marja-Leena Tallus Johansson


Växa tillsammans

Lämna en kommentar